HRA, Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija -koulutuksia järjestävät kauppakamarit. Tällä sivulla pääset tutustumaan koulutusten asiantuntijoihin.


Martti Kangas

Senior Consultant, Partner, HR Legal Services Oy

​​​​​​​Martti on toiminut henkilöstöalalla konsulttina ja johtotehtävissä vuodesta 1998. Hänellä on pitkä kokemus useista vaativista rekrytointi- ja suorahakutoimeksiannoista suomalaisissa ja kansainvälisissä yrityksissä. Martti on johdon luottokumppani, pitkäaikaiset asiakassuhteet ovat usein muodostuneet myös liiketoimintaa, organisaatiota ja johtamista sparraaviksi.


Jenni Kairinen

HR & Law Advisor, HR Legal Services Oy

Jenni on valmentaja, jolla on vankka kokemus niin työsuhdejuridiikasta, tietosuojasta kun henkilöstöhallinnostakin. Jenni toimii inhimillisesti, käytännöllisesti ja olennaiseen keskittyen. Jennin missio on murtaa käsitystä jäykistä ja vaikeaselkoisista juristeista ja tarjota ymmärrettäviä ja käytännönläheisiä ratkaisuja arjen haasteisiin.


Tatu Malmström

Senior Consultant, HR Legal Services Oy

Tatu on kohderyhmien ymmärryksen ja tietoperusteisen kehittämisen erityisosaaja. Henkilöarvioiden ja muun datan yhdistäminen pääätöksenteon tueksi on Tatun vahvuuksia. Koska valintamme niin ihmisinä kuin työntekijöinä kertovat meistä yhä enemmän, työn ja arvojen yhteen sovittaminen käy yhä tärkeämmäksi organisaatioille. Jotta liiketoiminnalliset
tavoitteet kohtaavat työn tekevien ihmisten todellisuuden, tarvitaan henkilöstödatan aitoa ymmärtämistä ja kykyä linkittää se liiketoimintaan. ​


Jenni Pitkänen

Senior Consultant, HR Legal Services Oy

Jennillä on pitkä ja laaja kokemus monipuolisista HR-tehtävistä. Hän on käytännössä vastannut ja kehittänyt HR:n prosesseja eri organisaatioissa, sekä johdon ja asiakkaiden tukena. Hän tekee työtä kokonaisvaltaisella otteella huomioiden sekä liiketoiminnan lähtökohdat että henkilöstön tyytyväisyyden. Jenni on empaattinen ja helposti lähestyttävä, mutta saman aikaisesti jämäkkä ja tehokas asioiden edistäjä.


Tarja Forsblom-Korsi

Senior Consultant, HR Legal Services Oy

Tarja on henkilöstöalan ammattilainen, jolla on laaja kokemus organisaatioiden rakentamisesta ja henkilöstösuunnittelusta. Tarja on myös toiminut rekrytoijana sekä henklöstöalan ammattilaisena, tuoden aina liketoiminnan kannalta lisäarvoa henkilöstövalintoihin ja kaikkeen, mitä tehdään.


Tiina Häyhä

Senior Consultant, HR Legal Services Oy

Tiina on pitkän linjan HR:n moniottelija, joka on toiminut sekä konsulttina, HR-johtajana että työsuhdejuristina. Tiinalla on monipuolinen kokemus lisäksi yksityiseltä että julkiselta puolelta. Toiminnassaaan Tiina pyrkii varmistamaan kokonaisuuden kannalta järkevät valinnat.Maria Setälä

Senior Consultant, Partner, HR Legal Services Oy

Eevalla on pitkä kokemus sekä työsuhdejuridisista asiantuntijatehtävistä että henkilöstöjohtamisen tehtävistä yrityksissä. Hän kohtaa valmennettavansa luontevasti, käytännönläheisesti ja osallistaen. Eevasta organisaation menestyksen kannalta huipputärkeää on rekrytoinneissa onnistuminen.

​​​​​​​


Eeva Engfelt

Senior HR & Legal Consultant

Eevalla on pitkä kokemus sekä työsuhdejuridisista asiantuntijatehtävistä että henkilöstöjohtamisen tehtävistä yrityksissä. Hän kohtaa valmennettavansa luontevasti, käytännönläheisesti ja osallistaen. Eevasta organisaation menestyksen kannalta huipputärkeää on rekrytoinneissa onnistuminen.​​​​​​​
​​​​​​​

”Parhaat tulokset valmennuksissa saavutetaan käsittelemällä rekrytointien mahdollisuuksia ja sudenkuoppia käytännönläheisesti ja oivalluttaen. Osallistamisen ja oivaltamisen kautta saavutetaan pysyvää oppimista sekä työkaluja rekrytointiin.”


Juho Toivola

Rekrytointikouluttaja

Juho on koulutukseltaan psykologian maisteri sekä työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi. Juhon ammatillinen intohimo on kehittää rekrytointia työkseen tekevien ihmisten ammatillista osaamista, ja sitä kautta koko suomalaisen työelämän laatua.

Juho on pitänyt viime vuosina yli 100 rekrytointiin liittyvää koulutusta, joihin on osallistunut yhteensä tuhansia ihmisiä. Hänen koulutuksiaan pidetään yleisesti paitsi hyödyllisinä, myös hauskoina. Juholla on paljon käytännön esimerkkejä, joita hän on kerännyt työuransa varrella. Näiden kautta vaikeammatkin aiheet muuttuvat helpommin lähestyttäviksi ja ymmärrettäviksi.