HRA-koulutus


Rekrytointi on kokonaisuus, joka koostuu useista eri osa-alueista ja tekijöistä. HRA, Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija -koulutuksessa avaamme hyvin käytännönläheisesti ja monipuolisten esimerkkien avulla rekrytoinnin kokonaisprosessia. Samalla selvitämme asiantuntijoiden johdolla, mitä on hyvä rekrytointi on ja millaisia työkaluja onnistunut rekrytointityö edellyttää.
​​​​​​​
​​​​​​​#HRA #rekrytointi #hyvaksyttyrekrytoinninasiantuntija

HRA, Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija -koulutus

Opit suunnittelemaan selkeän kokonaisprosessin aikatauluineen, valitsemaan oikeat ilmoituskanavat, vaatimusten mukaisen haastattelustrategian ja toteuttamaan haastattelut suunnitelman mukaisesti. Saat työvälineitä analysointiin ja valintaan. Selkeän rakenteen avulla pystyt hahmottamaan ehdokkaiden soveltuvuutta avoimena olevaan tehtävään ja pysyt ajantasalla sekä viestit oikea-aikaisesti.

Rekrytoinnin eettiset periaatteet on luotu rekrytoinnin määritelmän pohjalta toimintaohjeiksi rekrytoinnin ammattilaisille.

Käymme myös keskustelua siitä, miten rekrytoinnin ammattilaisella on vastuu ja valta tehdessään valintaa koskevia päätöksiä. Valintapäätös on pystyttävä tarvittaessa perustelemaan eettisesti.

​​​​​​​Opetus on selkokielistä ja sisältää paljon keskustelua. ​​​​​​​


Osallistujapalautteita:

”Into kasvaa jokaisen moduulin myötä, palaa halusta päästä tekemään rekrytointeja.”

” Tästä sovelletaan omalle organisaatiolle eteenpäin.”

” Muutos ajattelussa, kasvua rekrytoijana, täydensi omaa tieto-taitoa ja osaamistaan todella paljon.”


Rekrytointikoulutuksen ohjelma

Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija -koulutuksessa käsitellään rekrytoinnin perusaiheita. Rekrytoinnin kivijalkana toimivat rekrytoinnin periaatteet ja hyvät rekrytointitavat. Toimimme oikein tunnistaessamme, miten rekrytoinnin juridiikka säätelee toimintamme ja mitä tekijöitä huomioida rekrytoinnin tietosuoja-asioissa. Toimintaa voidaan tehostaa prosessimaisella rekrytoinnin suunnittelulla ja oikein kohdennetulla viestinnällä. Tiedämme, että tavoite ohjaa päätöstä. Päätöksenteon tukena riittävä analysointi, soveltuvuusarvioinnit sekä muut valintaa tukevat välineet ovat merkittävässä roolissa matkalla kohti onnistunutta lopputulosta.

Rekrytointi avataan koulutuksessa erityisesti rekrytoinnin kokonaisprosessin näkökulmasta. Lähestyminen on hyvin käytännönläheisesti ja tematiikkaa käydään läpi esimerkkien avulla.


HRA, Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija -koulutus sisältää sekä luentoja että omatoimista opiskelua sekä etä- ja ryhmätyöskentelyä.

Rekrytointikoulutuksen rakenne

Kirjallisuutta

  • SFS 30405 Henkilöstöjohtaminen, Ohjeita rekrytointiin.
  • Muu kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin.

Yrityskohtainen koulutus

Jos haluat yrityksellesi räätälöidyn HRA-koulutuksen, ota meihin yhteyttä.

Vähintään 12 koulutettavan kanssa kouluttajamme voivat mukauttaa opetussuunnitelman vastaamaan tiimisi tai organisaatiosi erityistarpeita ja -etuja, kuitenkin siten, että sen sisältö täyttää kriteerit sertifiointia varten.


COVID-19- rajoitukset huomioiden ohjelma on verkkopohjainen.

#rekrytointi #sertifiointi #arviointi #koulutus #valmennus #henkilöstö