28.12. Rahoitus Uudenmaan kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen

Rahoitettavien hankkeiden tulee edistää yhteiskunnan turvallista palautumista koronakriisistä ja lieventää kriisin pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Etusijalla ovat hankkeet, jotka perustuvat yhteistyöhön ja hyödyntävät verkostoja.

Rahoitus on tarkoitettu hankkeisiin, joilla

  • nopeutetaan uusmaalaisten yritysten elpymistä ja uutta taloudellista kasvua
  • vahvistetaan innovaatiotoimintaa ja uusia ekosysteemejä
  • vahvistetaan uusmaalaisten uskoa tulevaan
  • panostetaan luovien alojen toiminnan elpymiseen.


Rahoituksen hakijoita voivat olla esimerkiksi voittoa tavoittelemattomat elinkeino-, koulutus- ja työmarkkinatoimijat sekä järjestöt toimialasta riippumatta. Yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen tukea ei myönnetä.