Valiokunnat

Valiokunnassa pääsee nostamaan esille merkittäviä asioita, ottamaan osaa keskusteluun ja vaikuttamaan talousalueemme yritysten toimintaedellytysten kehittymiseen. ​​​​​​​

Valiokuntien vaikuttavuustyö näkyy laajasti alueen liiketoiminnan kilpailukyvyn paranemisena ja alueen lisääntyneenä houkuttelevuutena, veto- ja pitovoimana. Valiokuntien jäsenet ovat vahoja ammattilaisia useita eri aloilta. Tämän osaamisen esille tuominen erilaisina kannanottoina ja kehittämistoimenpiteinä on varmasti yksi kauppakamarin merkittävimmistä tehtävistä.

Verkostomme on laaja-alainen ja roolimme on tuoda saman pöydän ääreen erilaisia toimijoita niin elinkeinoelämästä kuin julkisesta sektorista että erilaisista yhdistyksistä ja oppilaitoksista. Yhteistyö ja vuoropuhelu syntyy toiminnan, keskustelujen, toimenpiteiden kautta. Yhdessä tekemällä saamme enemmän vaikuttavuutta ja sen kautta alueen elinvoima kasvaa.

Valiokuntatyö on myös oman osaamisen kehittämistä. Valiokunnassa vaikuttaminen on näköalapaikka alueen elinkeinoelämään ja mahdollisuus luoda uusia verkostoja, liikesuhteita ja saada vertaistukea. Valiokuntatyö on verkostoitumista ja osaamispääoman luomista yhdessä.

Valiokuntiin valitaan asiantuntijoita, jotka rikastuttavat omalla osaamisellaan ja näkemyksillään alueemme elinkeinoelämää. Kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa asioihin monin eri tavoin. Teot voivat olla pieniä, joskus jopa huomaamattomia ja suuria, joilla on laajempaa näkyvyyttä.

Vahvimmillaan valiokuntatyöskentely on osallistuvaa, ennakoivaa ja räväkkää sekä täynnä rohkeita avauksia. Tulevaisuus tehdään tänään ja siihen me tartumme ennakkoluulottomasti.​​​​​​​

Mihin asioihin sinä haluat vaikuttaa?

Mikäli valiokunnassa vaikuttaminen kiinnostaa, ole yhteydessä valiokuntien puheenjohtajaan tai Marja Heinimäki.

Marja Heinimäki
+358 40 547 8563
marja.heinimaki­@rihykauppakamari.fi