4.4.2023 Suomi Naton 31. jäsenmaa

Suomi on NATOn 31. jäsenmaa

Tasavallan presidentti päätti 17. toukokuuta 2022 valtioneuvoston esityksestä ja eduskuntaa kuultuaan, että Suomi hakee Naton jäsenyyttä. Nato-maat allekirjoittivat Suomen Nato-jäsenyyttä koskevan liittymispöytäkirjan 5. heinäkuuta, ja Suomesta tuli Naton tarkkailijajäsen. Matka päättyi tänään 4.4.2023, kun Suomesta tuli NATOm 31. jäsenmaa.

Pohjois-Atlantin liitto Nato on vuonna 1949 perustettu monenkeskinen puolustusliitto ja keskeinen transatlanttinen ja eurooppalainen turvallisuutta sekä vakautta edistävä toimija.

​​​​​​​
Naton periaatteet on kirjattu Naton perussopimukseen eli Pohjois-Atlantin sopimukseen. Naton tehtävänä on taata jäsenvaltioidensa vapaus ja turvallisuus poliittisin ja sotilaallisin keinoin. Sen perustehtäviin kuuluvat yhteinen puolustus ja pelote, kriisinhallinta sekä turvallisuutta edistävä yhteistyö muiden järjestöjen ja valtioiden kanssa.

Naton yhteinen puolustus perustuu integroituun sotilaalliseen komentorakenteeseen, yhteiseen puolustussuunnitteluprosessiin ja harjoituksiin. Nämä järjestelyt varmistavat, että Nato kykenee puolustamaan jäsenvaltioitaan tarpeen vaatiessa. Naton sotilaallinen rakenne on jäsenvaltioiden antaman poliittisen ohjauksen alainen.


Kullakin Naton jäsenvaltiolla on pysyvä delegaatio Brysselissä sijaitsevassa Naton päämajassa. Naton neuvosto on järjestön tärkein päätöksentekoelin ja päätöksenteko perustuu yksimielisyyteen. Neuvosto tapaa eritasoisissa kokoonpanoissa. Naton neuvoston puheenjohtaja on Naton pääsihteeri, joka auttaa jäsenvaltioita pääsemään sopimukseen keskeisistä kysymyksistä.


Suomen liittyä Natoon, järjestöön kuuluu nyt 3i jäsenvaltiota, joista 22 on myös Euroopan unionin jäseniä. Pohjoismaista Natoon kuuluvat Islanti, Norja ja Tanska.


Liittyminen Naton jäseneksi on poliittinen prosessi, joka perustuu Naton perussopimuksen kymmenenteen artiklaan. Sen mukaan Naton jäsenyys on avoin mille tahansa Euroopan valtiolle, jolla on edellytyksiä edistää Naton perussopimuksen periaatteita ja myötävaikuttaa alueen turvallisuuteen. Lisäksi Nato on asettanut tiettyjä poliittisia, taloudellisia ja sotilaallisia vaatimuksia uusille jäsenvaltioille. Naton jäsenvaltiot tekevät päätöksen uuden jäsenen kutsumisesta yksimielisesti.

Lähde: Ulkoministeriö 2023