Ammattitaitoisen työvoiman puute suurin haaste

Yritysten toimintaa rajoittaa tällä hetkellä merkittävimmin ammattitaitoisen työvoiman puute, raaka-aineiden ja komponenttien hintojen nousu sekä niiden toimitusvaikeudet. Lisäksi haasteina ovat logistiset vaikeudet ja kohonneet kuljetuskustannukset. Selvitykseemme vastasi 31 jäsenyrityksemme edustajaa 19 toimialalta. Kysely tehtiin 15-17.3.2022.

Venäjän sota Ukrainaa vastaan ja Venäjään liittyvät pakotteet ovat vaikuttaneet yritysten toimintaan. Puolella vastaajista vaikutuksia on vain jonkin verran, neljänneksellä vaikutuksia ei ole ollut lainkaan. Kymmenellä prosentilla vaikutukset ovat olleet merkittäviä.

Vastaajista 71 prosenttia kannattaa Nato-jäsenyyttä, vajaa 7 prosenttia vastustaa ja hieman yli 22 prosenttia ei osaa sanoa. Koko Suomen osalta luvut olivat; Kyllä yli 73 prosenttia, Ei seitsemän prosenttia ja hieman yli 19 prosenttia ei osaa sanoa.

Teimme edeltävän kyselyn maaliskuun alussa pakotteiden ja Ukrainassa käynnissä olevan sodan vaikutuksista jäsenistöllemme. Vastaajia oli 25, eri kokoisesta ja eri toimialan yrityksestä. Kyselystä selviää, että vastaajien kauppakumppaneina ovat olleet Ruotsi noin 90 prosentilla, Venäjä ja Viro samansuuruisina miltei 67 prosentilla ja Saksa 60 prosentilla. Muita vientimaita ovat Alankomaat, Iso-Britannia, Yhdysvallat, Kiina, Ranska ja Belgia, sekä vastaajista puolella oli vielä muita kohdemaita, joita ei listoitettu erillisesti.

Reilulla seitsemällä prosentilla Venäjän liikevaihdon osuus oli 30-49 ja muilla vastaajista alle 30 prosenttia koko yrityksen liikevaihdosta.

Tilanne on ollut pääsääntöisesti hyvin ennakoitavissa, joten laajoja vaikutuksia ei syntynyt. Vastaajat uskovat raaka-aineiden saatavuuden vaikeutuvan ja hintojen kohoavan. Erityisesti tämän katsotaan vaikuttavan energian ja kaasun hintoihin. Tilanne kasvattaa yleistä epävarmuutta ja vaikuttaa raaka-aine ketjuihin ja logistiikkaan.

Heikentynyt rupla ja pakotteet vaikeuttavat kaupankäyntiä tai lopettavat sen kokonaan. Asiakkaat ovat laittaneet tilaukset hold:iin ja odotettavissa on tilausten peruutuksia. Pahimmillaan tilanne johtaa Venäjällä sijaitsevan toiminnan alasajoon.

Marja Heinimäki