Applikaatio Suomeen muuttaneille

Kansainvälinen opiskelijaryhmä Hyvinkään Laurea-ammattikorkeakoulusta on tehnyt HelpMe!-nimisen mobiiliapplikaation. Se kokoaa yhteen paikkaan tiedot sivustoista, jotka antavat tietoa Suomessa asuville ulkomaalaisille. Opiskelijat pohjustivat projektia haastattelututkimuksella, jossa selvitettiin, mitkä asiat aiheuttivat eniten ongelmia Suomeen muuttaneille. Sovellus kehitettiin yhteistyössä amerikkalaisen Mount St. Joseph University -yliopiston it-opiskelijoiden kanssa.

Valtion tavoitteena on saada maahamme lisää ulkomaalaisia osaajia. Käytännössä monet Suomeen muuttaneet tai täällä opiskelevat lähtevät pois, sillä he eivät tunne kotiutuvansa. Maassamme on kymmeniä nettisivuja, jotka neuvovat tänne muuttavia eri asioissa, mutta oikeiden osoitteiden löytäminen on hankalaa suomalaisellekin. Nyt linkit on koottu yhteen paikkaan.

HelpMe!-projektin toteutti Laurea-ammattikorkeakoulun P2P-opiskelijaryhmä. P2P (Peer to Peer) on yritys- ja projektijohtamisohjelma, jossa tradenomiopiskelijat tekevät tosielämän toimeksiantoja. Sovelluksen kehittäminen liittyy pääkaupunkiseudun ympärillä sijaitsevien KUUMA-kuntien markkinointiin ulkomaalaisille osaajille ja investoijille Helsinki Ring of Industry -brändin alla.

Opiskelijatiimi aloitti projektin syyskuussa haastattelemalla Suomessa asuvia ulkomaalaisia. Tarkoitus oli selvittää, mitkä asiat heidän arjessaan ovat haasteellisia. Yhteistyö Mount St. Joseph -yliopiston tietojenkäsittelylaitoksen, cITen, kanssa alkoi, kun haastattelut oli analysoitu. cITen on luonut helppokäyttöisen chatbot-alustan, jota kehitettiin projektiin aikana entisestään. Opiskelijatiimit tekivät HelpMe!-sovelluksen yhteistyönä, joten projekti antoi arvokasta kansainvälistä kokemusta kulttuurienvälisestä yhteistyöstä.

- Yhteistyö cITen kanssa on ollut tuloksellista ja inspiroivaa. Projekti sujui saumattomasti, ja olen iloinen, että saimme heiltä apua sovelluksen rakentamisessa. He vaikuttivat erittäin ammattitaitoisilta ja osaavilta ja rikastivat ehdottomasti projektiamme, kertoo Laurean P2P-tiimin opiskelijaprojektipäällikkö Tereza Malíková.

- Olen erittäin iloinen, että minulla oli mahdollisuus osallistua tähän upeaan yhteistyöhön Laurea-ammattikorkeakoulun HelpMe!-hankkeessa. Nautin todella siitä, että voin käyttää luokassa oppimiani taitoja todellisessa projektissa, joka auttaa ihmisiä. Suomalaisen kulttuuriin tutustuminen oli minusta jännittävintä. Odotan lisää yhteistyötä tulevaisuudessa, kertoo Olena Holub, cITen osuudesta vastuussa ollut opiskelija.

- Projektityö Mount St. Josephin cITe-opiskelijoiden ja Laurean P2P-opiskelijoiden välillä oli sujuvaa ja suoraa, mikä auttoi saamaan hyviä tuloksia projektissa. Verkostoituminen kansainvälisessä yhteistyöprojektissa auttaa opiskelijoita varmasti tulevaisuudessa myös työelämän haasteissa. Olemme erittäin kiitollisia tästä mahdollisuudesta työskennellä cITe-tiimin kanssa. Odotamme innolla yhteistyötä jatkossakin, sanoo lehtori ja Laurean P2P-tiimin vetäjä Tero Uusitalo.

Lisätietoja:
Satu Myllys, projektipäällikkö

040 504 6087
satu.myllys@techvilla.fi
www.helsinkiringofindustry.com