Askarruttaako EU-rahoitus?

Kansallinen EU-rahoitusneuvontapalvelu tarjoaa maksutonta tietoa ja neuvontaa Euroopan unionin rahoitusohjelmista ja -tuotteista.

EU-rahoitusneuvontapalvelu kokoaa yhteen tietoa Euroopan unionin avustuksista, lainoista, takauksista, pääomasijoituksista, tuista ja julkisista hankinnoista, sekä ohjaa ja neuvoo niiden käytössä. Palvelun tavoitteena on tarjota keskitettyä tietoa EU-rahoituksesta sekä edesauttaa sen kansallista hyödyntämistä.

Neuvontapalvelu on tarkoitettu EU-rahoituksesta kiinnostuneille tahoille. Rahoitusta voivat hyödyntää yritykset, tutkimuslaitokset, kunnat, rahoituslaitokset ja muut tahot. Palvelu tarjoaa ajankohtaista tietoa ja hankekohtaista ohjausta, sekä järjestää EU-rahoitukseen liittyviä tapahtumia.

Ohjelmakausi 2021–2027 on vielä osittain valmisteluvaiheessa. Ohjelmasivuja lisätään ja päivitetään valmisteluprosessin edetessä.

Alla olevasta painikkeesta pääset tutustumaan neuvontapalveluun.


Ohjelmat ja välineet