Finnveran viennin rahoitusratkaisut - Q&A

Vientitakuulaitos Finnvera tarjoaa suomalaisen viennin turvaksi laajan paletin takuita viennin luottoriskien varalta sekä rahoitusta ostajalle.

Annatko ostajalle maksuaikaa ja luottoriski arveluttaa?

Raaka-aineiden, puolivalmisteiden ja kulutustavaroiden kaupassa ovat tyypillisesti käytössä tililuottoehdot – ostaja pyytää myyjää antamaan maksuaikaa, tyypillisesti 1 kk, 3 kk, 6kk tavarasta riippuen. Jos tähän liittyvä luottoriski arveluttaa, voi ratkaisu olla Finnveran tai yksityisen luottovakuuttajan viejälle myöntämä luottovakuutus. Luottovakuutuksella Finnvera voi turvata yksittäisiä vientikauppoja, luottorajan puitteissa tehtävää jatkuvaa vientiä ja räätälöitävien tavaroiden kaupassa niiden valmistukseen liittyvää riskiä. Luottoraja voi pienimmillään olla noin 10 000 euroa. EU-valtiontukisääntöjen vuoksi Finnvera ei voi myöntää takuita EU-maihin eikä läntisiin teollisuusmaihin, jos riskiaika on alle 2 vuotta. Yksityiset luottovakuuttajat hoitavat tätä kenttää.


Voiko vientisaatavista saada rahaa kassaan?

Viejä voi myydä luottovakuutetut saatavat rahoitusyhtiölle tai pankille, ja myös luottovakuutuksen korvausoikeudet ovat siirrettävissä pankille.


Tarvitseeko ulkomainen asiakas pitkäaikaista (2 v. tai enemmän) rahoitusta ostaakseen tuotteesi?

Kun viejän myöntämä maksuaika ei riitä, vaan ostaja tarvitsee rahoitusta ostaakseen vientituotteen, on Finnveran työkalupakkiin saatu hiljattain uusia ratkaisuja. Perinteinen malli on ostajaluottotakuujärjestely: pankki rahoittaa ostajaa ja Finnvera takaa ostajaluottotakuulla luottoriskit. Tämä järjestely on vakiintunut tapa isommissa pääomatavarakaupoissa. Mikäli luottoinstrumentti on vekseli, voidaan käyttää Finnveran vekselitakuuta pankille.
Pienemmille kaupoille Finnvera on ottanut käyttöön suoran vientiluoton (enintään 20 meur) ja vekselirahoituksen (enintään 2 meur).
Ostajan rahoittaminen edellyttää, että kauppaneuvotteluissa jo hyvissä ajoin otetaan esille rahoitus ja selvitellään eri vaihtoehtojen soveltuvuus. Suora vientiluotto ja vekselirahoitus eivät ole kaikissa maissa mahdollisia, ja jo alkuvaiheessa on hyvä pohtia myös ostajan luottokelpoisuutta.


Tarvitseeko rahoitusta vientituotteen valmistamiseksi? Vaatiiko ostaja ennakontakauksia tai toimitustakauksia?

Finnvera voi myös tarvittaessa pankin kanssa olla järjestämässä viejälle sekä valmistuksen aikaista tai toimituksenjälkeistä rahoitusta että kaupallisia vakuuksia.


Milloin Finnvera voi tulla mukaan?

Suomalaisen viennin edistäjänä Finnvera edellyttää, että kauppoihin liittyy riittävä suomalainen intressi. Finnvera perii riskiin pohjautuvaa takuumaksua. Muita lähtökohtia Finnveran rahoitukselle ovat ostajan ja ostajan maan luottokelpoisuus, KYC (Know Your Customer) selvitykset rahoituksen tosiasiallisesta edunsaajasta, ympäristö- ja sosiaalisten riskien selvittäminen.Ota yhteyttä ja tutkitaan eri vaihtoehtoja: seuraavilla tiedoilla päästään eteenpäin

 • Viennin kohdemaa
  • Kauppahinta
  • Maksuaika ja -tapa
  • Osapuolet (ostaja, ostajan pankki, viejää rahoittava pankki, viejän
   ostajaa rahoittava pankki)?
  • Ostajan (tai muun riskinkohteen) taloudelliset tiedot
  • Minkä tyyppinen kotimainen intressi kauppaan liittyy?


Kirjoittaja

Eeva-Maija Pietikäinen, Head of Trade Finance and Country Risk Management, Finnvera Oyj
Puh. +358 29 460 2674
Matkapuhelin +358 40 716 6622
eeva-maija.pietikainen@finnvera.fi ​​​​​​​