Hae hankerahoitusta

Onko kunnassanne tai organisaatiossanne kehitystarve, johon paikalliset tai alueelliset resurssit eivät riitä? EU:n alueellisen yhteistyön Interreg-ohjelmissa on parhaillaan käynnissä rahoitushakuja, joihin kannattaa tarttua. Ohjelmat mahdollistavat esimerkiksi innovatiivisia pilotteja ja uusien käytäntöjen kokeilua.

Uudenmaan kiertotalouslaakso kokosi alle lyhyesti aukiolevien hakujen pääpiirteet ja linkkejä seuraamalla saa lisätietoja. Uudenmaan kiertotalouslaakso on tarvittaessa mukana fasilitoimassa hankehakuja ja konsortioiden muodostumista.

Interreg-haut

Central Baltic -ohjelma: Central Baltic etsii rahoitettavaksi hankkeita, joiden tavoitteena on yritysten innovatiivinen kehittäminen, ympäristön tilan parantaminen ja resurssien käytön tehostaminen, erityisryhmien työllistymisvalmiuksien tai julkisten palveluiden parantaminen. Rahoitushakemuksen ensimmäinen osa jätetään 9.–30. huhtikuuta.
>> Lue lisää Central Baltic -ohjelman englanninkielisiltä verkkosivuilta

Baltic Sea Region -ohjelma: Ohjelman rahoituksella tuetaan hankkeita, joihin sisältyy innovaatio- tai ilmastohaasteeseen liittyvä pilotti tai kokeilu. Ensimmäisen vaiheen ideapaperin toimittamisen takaraja on 17. huhtikuuta.
>> Lue lisää Baltic Sea Region -ohjelman englanninkielisiltä verkkosivuilta

Interreg Europe -ohjelma: Interreg Europe -haku avautuu 20. maaliskuuta, ja rahoitushakemuksen määräaika on 7. kesäkuuta. Ohjelmalla edistetään Euroopan alueiden välistä hyvien käytäntöjen ja kokemusten vaihtoa.
>> Lue lisää Interreg Europe -ohjelman englanninkielisiltä verkkosivuilta


Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma

Kunnat, kuntayhtymät, tutkimuslaitokset ja järjestöt voivat saada rahoitusta rakennetun ympäristön vähähiilisyyttä tai ilmastonmuutokseen sopeutumista edistäville hankkeille. Haku on osa ympäristöministeriön ja Business Finlandin yhteistä vuonna 2021 alkanutta Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmaa (KIRAilmasto-ohjelma). Hakuaika on nyt käynnissä ja päättyy 28. helmikuuta.
>> Lue lisää Ympäristöministeriön sivuilta


EAKR-haku

Etelä-Suomen viiden maakunnan yhteinen EAKR-haku on nyt avoinna ja päättyy 1. maaliskuuta. Uudenmaan osalta haettavana on mm. erityistavoitteet 2.3: Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen ja 1.3: Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen.

Haussa painotetaan kaikissa erityistavoitteissa erityisesti seuraavia teemoja:

Uudenmaan matkailualojen uudistumisen tukeminen
Ruokajärjestelmän kokonaiskestävyys (ml. kiertotalous)
Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen.
Yritysten uudistuminen, pilotointi sekä tuotteiden ja palveluiden liiketoimintamallien kehittäminen toimialariippumattomasti.
TKI-toimijoiden verkostomaisen yhteistyön tiivistäminen sekä kansainvälisen toiminnan edistäminen ja EU-vaikuttavuuden parantaminen.

>> Lisätietoa hausta EURA 2021 -palvelusta

Avoimet haut yrityksille

EU:n Innovaatiorahaston haku on avoinna 9.4. saakka. Rahasto tukee yrityksiä innovatiivisten vähähiilisten teknologioiden pilotoinnissa, kaupallistamisessa ja skaalauksessa.
>> Lue lisää EURA:sta

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta on haettavissa 1.3. asti. Toimintaympäristön kehittämisavustuksella edistetään hankkeita, joiden tarkoituksena on saada aikaan välittömiä vaikutuksia pk-yritysten toimintaympäristöön tai yritystoiminnan kehittymisedellytyksiin.
>> Lisätietoja EURA 2021 -palvelusta
​​​​​​​


Haku yliopistoille ja tutkimuslaitoksille

Uuden teollisten materiaalivirtojen kiertotalouteen liittyvän ohjelman tutkimusrahoitushaku yliopistoille ja tutkimuslaitoksille on avoinna 10. huhtikuuta asti. Haussa on mahdollista hakea julkisen tutkimuksen rahoitusta ohjelman aihepiireihin liittyviin tutkimusprojekteihin. Painopisteinä ohjelmassa ovat jäte- ja sivuvirtojen hyödyntäminen uudentyyppisissä arvoketjuissa sekä teolliset symbioosit ja korvaavien, kierrätettävien, sertifioitujen materiaalien sekä tuotteiden luominen.
>> Tutustu hakuun Business Finlandin sivuilta.


Kiertotalous-Suomi

Kiertotalous-Suomi kokoaa yhteen sivuilleen käynnissä olevia ja tulevia rahoitushakuja kiertotaloudessa.
>> Tutustu päivittyvään listaan hauista: https://kiertotaloussuomi.fi/taito-ja-tyokalut/rahoitus/kiertotalouden-rahoitushakulistaus/


Uudenmaan kiertotalouslaakso

Laakso on interaktiivinen hanke, jossa kiinnostuneet organisaatiot pääsevät mukaan kehittämään kiertotaloutta huippuunsa Uudellamaalla. Pyrkimyksenä on ollut tunnistaa ne teemat, joissa voidaan tuottaa eniten ympäristöhyötyjä, liiketoimintaa ja kiertotalouden toimintamalleja Uudellamaalla ja muovi on yksi niistä. Tervetuloa ratkaisemaan yhteisiä haasteita ja kehittämään liiketoimintaa!


Lue lisää kiertotalouslaaksosta →