Helsinki-Tampere tunnin junan suunnittelu on lopetettava välittömästi

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari vaatii hallitukselta välittömiä toimia Metsä-radan suunnittelun keskeyttämiseksi. Suunnitellun radan arvellut hyödyt perustuvat oletukseen matkustajamäärien kasvusta, ei nykyisistä matkustajamääristä. Työkulttuurin muutos on jo osoittanut matkustajamäärien kasvun kyseenalaiseksi.

Ehdotettu linjaus on yksipuolinen. Se tukee veronmaksajien kustannuksella suurten kaupunkien kehittämistä, eikä hyödynnä eteläisen Suomen merkittävimmällä kasvualueella sijaitsevia kaupunkeja ja kuntia. Julkisen talouden tilanne on jo äärimmäisen huono.

”Panostuksen suuntaaminen talouskasvua edistäville investoinneille on haastavassa tilanteessa välttämätön teko”, sanoo Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtaja Marja Heinimäki.

Hallituksen on tarkasteltava uusien ratalinjausten tarpeellisuutta ja vaikuttavuutta nykytiedon valossa. Valtio on laiminlyönyt nykyisten ratayhteyksien korjausvelan hoidon, korjausvelan ollessa pääväylillä jo 745 miljoonaa euroa.

Metsäradan kustannus on 1,5 miljardia kalliimpi kuin nykyisen pääradan kehittäminen. Lisäksi ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon kustannuksista lopulta kaatuisi veronmaksajien maksettavaksi. Metsäradan vaikutukset olisivat myös merkittäviä alueelliselle luonnolle. Myös esiin nostetut ilmastovaikutukset vähenevät autokannan sähköistyessä merkittävällä vauhdilla.

Puolet suomalaisista asuu pääradan varrella ja sen merkitys on elinkeinoelämälle äärimmäisen merkittävä. Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari vaatii, että pääradan suunnitellut korjaushankkeet aloitetaan välittömästi ja niiden toteutusta nopeutetaan.

”Nykyisen pääradan ratalinjauksen peruskorjaus vähintään kaksiraiteiseksi ja lisäraiteet Helsinki-Tampere välille lyhentävät matkustusaikoja ja nostavat rahtiliikenteen kapasiteettia”, toteaa Heinimäki.

Marja Heinimäki