HRA: eettistä rekrytointia hakijamielikuva edellä

Rekrytoinnin näkeminen tärkeänä osana yrityksen strategiatyötä antaa etumatkaa kilpailussa samoista työntekijöistä. Kokonaisuutta tarkasteltaessa on huomioitava paitsi olennaiset tarvittavat osaamisalueet suhteessa tulevaisuuden tavoitteisiin myös rekrytoinnin vaikutus yrityskulttuuriin.

Rekrytoinnin syyt voivat olla moninaisia ja joskus uuden henkilön rekrytoinnilla etsitään tietoisesti muutosta. Oikea tieto, kuulluksi tuleminen, reilu kohtelu, henkilön arvostaminen ja kunnioittaminen sekä tasa-arvoisuus ovat yhdenvertaisen kohtelun perusta.

Kauppakamari otti vuonna 2021 ison askeleen kohti rekrytoinnin nostamista keskiöön kehittämällä HRA, Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija -koulutuksen vahvistamaan yritysten kilpailukykyä kriittisillä osaajamarkkinoilla. Koulutus on kohdennettu paitsi rekrytointia työkseen tekeville ja rekrytointeihin osallistuville, myös strategiasta ja yritystoiminnasta päättäville henkilöille.

Kolme pidettyä HRA-koulutusta todistavat alan aidon tarpeen ja onnistuneiden rekrytointien merkityksen. Koulutuksiin on tullut osallistujia ympäri maan ja eri positioista. Osallistujat ovat kokeneet saaneensa kaivattua tietoa ja konkreettista apua työhönsä yrityksen menestyksen tekijöiden nappaamisessa, olipa heillä takanaan jo pitkä rekrytointikokemus tai tie vasta alussa.

HRA:n saama palaute on ylittänyt huimimmatkin odotuksemme ja kehitystyö etenee hurjaa vauhtia. Tulemme julkaisemaan vuoden 2022 aikana HRA-lisäkoulutuksia niin prosessiin, rekrytoinnin juridiikkaan, analysointiin ja päätöksentekoon kuin henkilöstöarvointiinkin liittyen.

"HRA-tutkinnon pitäisi olla edellytys rekrytoinnin parissa työskenteleville!"

HRA-koulutuksen ytimenä on eettinen ja juridinen oikein tekeminen. Koulutuksen pohjana olevilla eettisillä ohjeilla tuetaan oikeudenmukaista ja arvokriittistä toimintatapaa. Ne takaavat, että samat säännöt pätevät kaikkiin eikä rekrytoijalla ole omia intressejä tai ennakkoluuloja.

Tavoitteemme on vahvistaa parhaiden, modernien rekrytointimenetelmien, työkalujen ja -tekniikoiden tuntemusta ja käyttöä sekä kehittää intohimoisesti rekrytointialan imagoa ja ohjata jatkuvan kehittymisen tielle.

HRA tukee hyvän työnantajamielikuvan ja erinomaisen hakijakokemuksen rakentamista. Nämä auttavat onnistumaan rekrytoinneissa ja erottautumaan kilpailijoista.

HRA-koulutuksen suorittanut voi osallistua HRA-sertifiointitutkintoon ja on tutkinnon läpäistyään oikeutettu käyttämään HRA-nimikettä. Yritys, jonka palkkalistoilla on HRA-sertifioituneita henkilöitä, viestii ulospäin eettisistä arvoistaan ja panostuksesta rekrytointiprosessin moderniin etenemiseen.​​​​​​​

Tervetuloa mukaan HRA:n piiriin, parannetaan maailmaa yksi rekrytointi kerrallaan!

Vastaan mielelläni kaikkiin HRA, Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija -koulutuskokonaisuuteen liittyviin kysymyksiin. Odotan yhteydenottoasi innolla!

Lilla Jokinen
HRA-koulutuspäällikkö
+358 40 1979 823
lilla.jokinen@rihykauppakamari.fi
koulutus@hra.fi