Ilmoituskanava on osa vastuullista liiketoimintaa

Keskuskauppakamarin johtaja Stina Wikberg. Kuva: Liisa Takala

Whistleblowing-direktiivi edellyttää, että vähintään 50 henkilöä työllistävät yritykset ottavat käyttöönsä kanavan, jonka kautta on mahdollista tehdä ilmoituksia havaitsemistaan väärinkäytöksistä. Keskuskauppakamarin johtaja Stina Wikberg muistuttaa, että ilmoituskanavan avulla yritykset voivat osoittaa toimivansa vastuullisesti.
​​​​​​​

Wikberg korostaa, että ilmoituskanavassa kyse on yritysvastuusta ja riskienhallinnasta. Kanava on osa yrityksen eettistä liiketoimintaa ja auttaa tarttumaan väärinkäytökseen hyvissä ajoin. Vastuullisesti toimiva yritys voi saada merkittävää etumatkaa suhteessa kilpailijoihin.

”Ilmoituskanavan avulla yritys pääsee puuttumaan epäkohtiin, joista on haittaa yrityksen toiminnalle. Väärinkäytökset voivat aiheuttaa paitsi mainehaittoja, myös merkittävää taloudellista tappiota ja siksi on tärkeää kerätä tietoa väärinkäytöksistä. Kun tietoa saadaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, yritykset voivat muuttaa toimintaansa ajoissa”, Wikberg sanoo.

”Jokaisen yritysjohtajan pitää tietää heti ensimmäisten joukossa, mikäli organisaatiossa toimitaan vastoin yhteisiä pelisääntöjä. Siksi jokaisen vastuullisen yrityksen tulisi kerätä tietoa toiminnastaan mahdollisimman laajasti”, Wikberg jatkaa.

Kanavan käytöstä hyötyvät kaikki osapuolet. Anonymiteetin ansiosta ilmoittajan ei tarvitse pelätä oman työpaikkansa menettämisen tai muiden vastatoimien puolesta. Wikberg korostaa, että ilmoitukset ovat todennäköisesti myös rehellisempiä, kun ne voi halutessaan tehdä nimettöminä.

Yritysten ja organisaatioiden kannattaa valmistautua direktiiviin tunnistamalla oman toimintansa kannalta keskeisimmät kehityskohteet.

”Ilmoituskanavan käyttöönoton yhteydessä yrityksen on pohdittava tarkoin, miten ilmoituksia käytännössä käsitellään ja varmistettava käsittelijöiden riittävä osaaminen. Tähän työhön on hyvä ryhtyä hyvissä ajoin ennen lainsäädännön voimaantuloa vuoden 2022 keväällä”, Wikberg sanoo.

Näin ilmoituskanava toimii:

  • Ilmoittaja kertoo väärinkäytösepäilystä turvallisesti ja halutessaan anonyymisti järjestelmän kautta. Ilmoituskanavan toiminnasta vastaavat henkilöt ottavat ilmoituksen vastaan luottamuksellisesti.
  • Yritys antaa ilmoittajalle vastaanottoilmoituksen viimeistään seitsemän päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä.
Yritys antaa ilmoittajalle kolmen kuukauden sisällä tiedon, millaisiin toimenpiteisiin ilmoitus on johtanut.

​​​​​​​Keskuskauppakamari on lanseerannut uuden Ilmoituskanava-palvelun, joka tarjoaa yrityksen henkilöstölle ja sidosryhmille väylän tehdä anonyymisti ilmoituksia havaitsemistaan väärinkäytöksistä ja epäeettisestä toiminnasta. Lisätietoja: https://ilmoituskanava.fi/


Tässä ja Nyt: EU:n Whistleblowing -direktiivi ja Keskuskauppakamarin Ilmoituskanava -palvelu

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari järjestää jäsenilleen maksuttoman webinaarin 23.11. klo 9-10, jossa Keskuskauppakamarin yritysten itsesääntelystä ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Stina Wikberg käy läpi EU:n whistleblowing-direktiivin sisältöä ja kuinka se velvoittaa yrityksiä sekä mitä hyötyjä Keskuskauppakamarin Ilmoituskanava -palvelu yrityksille tarjoaa.


Lue lisää ja ilmoittaudu