Kahden prosenttiyksikön tuloveron alennus kaikille tulotasoille

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Kuva: Liisa Takala.

Keskuskauppakamari esittää kahden prosenttiyksikön tuloveron alennusta kaikille tulotasoille kustannuspaineiden alentamiseksi ja työnteon kannustimien lisäämiseksi. Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi pitää vain pieni- ja keskituloisille kohdennettua tuloveron alennusta kauniina puheena ja vetoaa, että työn verotuksen alentamisen tulisi olla ensisijainen toimi valtion talouslinjoista päätettäessä. Tuloveroalennusten sitomista palkankorotuksiin Romakkaniemi pitää haitallisena.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen mukaan Keskuskauppakamarin esitys kahden prosenttiyksikön tuloveron alennuksesta kaikille tuloluokille vähentäisi palkansaajaperheiden kustannuspaineita ja hillitsisi palkankorotuspaineita syksyn neuvotteluissa. Riskinä on, että palkankorotukset kroonistaisivat inflaation johtamalla kierteeseen, jossa sekä palkat että kuluttajahinnat nousisivat samanaikaisesti.

Kahden prosenttiyksikön tuloveron alennus kautta linjan olisi järkevä rakenteellinen toimi suhdanteista tai tilanteesta riippumatta työntekoon kannustamiseksi. Ankara työn verotus on työnteon este ja kun työtä jää tekemättä, jäävät myös verotulot saamatta. Se aiheuttaa suuria hyvinvointitappioita koko yhteiskunnallemme. Tuloveron alennus kaikille tuloluokille rauhoittaisi hintojen noususta huolestuneita”, Romakkaniemi sanoo.

Romakkaniemen mukaan puhe tuloveron alennuksen kohdentamisesta vain pieni- ja keskituloisille voi kuulostaa oikeudenmukaiselta, mutta kyseessä on hänen mukaansa ansa, joka johtaa verotuksen progression profiilin vielä surkeampaan jamaan.

”Vaikka kohdentaminen pieni- ja keskituloisille kuulostaa kauniilta ja oikeudenmukaiselta, emme halua kiristää maailman kireimpiin kuuluvaa progressiota entisestään. Tasa-alennuksella se pysyisi yhtä kireänä kuin nytkin. Pikemminkin sitä pitäisi keventää yli ajan. Kenenkään ei tulisi joutua maksamaan lisätuloistaan uralla edetessään tai lisätöitä tehdessään koskaan yli puolta veroina. Se ei ole kohtuullista”, Romakkaniemi sanoo.

Romakkaniemi ei pidä järkevänä valtiovarainministeriön virkakunnan näkemystä siitä, että tuloveroalennukset sidottaisiin palkankorotuksiin.

”Tuloveroalennusten sitominen palkankorotuksiin vie helposti valtion työmarkkinapöytiin neuvotteluosapuoleksi. Tupo-maailmaan paluun haitat olisivat paljon hyötyjä suuremmat. On paljon parempi ennakollisesti päättää, paljonko verotusta ensi vuonna kevennetään. Työmarkkinaosapuolet osaavat kyllä sitten laskea paljonko se vaikuttaa ostovoimaan ja näin ottaa sen huomioon. Lisäksi tuloveroalennukset osuisivat todennäköisesti ensi vuonna toteutuessaan suhdannepoliittisestikin oikeaan aikaan”, Romakkaniemi päättää.