Kauppakamarin koronakysely

”Tiukkaa tekee, mutta eiköhän selviydytä”

Hallituksen poukkoileva viestintä aiheutti maaliskuussa laajasti huolta ja liiketoimintaa heikentäviä toimia yrityksissä. Poliittisen päätöksenteon sekavuus aiheuttaa ongelmia ja sillä on erittäin vahingollisia seurauksia yrityksille sekä Suomen taloudelle ja työpaikoille. Hallitus suunnitteli muun muassa Suomeen liikkumisrajoituksia, joita ei lopulta pantu toimeen, koska ne olivat perustuslain vastaiset.


Selvitimme jälleen yritysten tuntoja. Yrityksistä yli puolet kertoo liikkumisrajoitusten suunnittelun aiheuttanen yleistä epävarmuutta. Vastaajista 14 prosenttia toteaa myynnin vähentyneen pelkästään julkisuudessa käydyn keskustelun perusteella. Lisäksi rajoitusten suunnittelu aiheutti ylimääräistä suunnittelutyötä ja toimitusketjuihin liittyviä pulmia.

Yritykset pitivät hallituksen toimintaa vastuuttomina sekä yliampuvina, jopa yritysvastaisena. Lisäksi koetaan, että tukirahojen suuntaaminen on kohdennettu väärin perustein jaettavaksi. Vastaajat toteavat, että ”ihmisten epävarmuuden lietsominen on pahinta, mitä liiketoiminnallemme voi tehdä. Tulevan suunnittelu on vaikeaa, kun tulevaisuuden kuva on sumea”.

Alueemme positiivista sykettä indikoi positiivinen henkilöstötilanne, reilu 72 prosenttia vastaajista arvioi henkilöstön määrään pysyvän samana tai kasvavan. Konkurssiriski on alueellamme edelleen maan keskiarvoa huomattavasti pienempi, ollen noin 14 prosenttia. Suhteellisen positiivista linjaa mukailee myös yritysten maksuvalmius, ollen yli 83 prosentilla erinomainen tai hyvä ja tyydyttävä miltei 14 prosentilla.

Tiedämme, ettei paluuta entiseen ole, etätyön lisääntymiseen ja digitalisaation vauhdittumiseen uskoi kolme neljäsosaa vastanneista. Miltei puolet vastaajista arvioivat henkilöstön kehittämisen vahvaa tarvetta ja kolmannes johtamistapojen muutosta. Viidennes yrityksistä arvioi, että markkinaosuudet jaetaan toimijoiden kesken uudestaan.

Elinvoimaisuutta tukisi, mikäli suunta olisi työllistämistä tukeviin toimenpiteisiin ja verotuksen alentamiseen. Vastaajaa lainaten ”Tiukkaa tekee, mutta eiköhän selviydytä!”

Marja Heinimäki