Keskuskauppakamarin hallitus: Työmarkkinatilanne on ratkaistava luottamusta rakentamalla

Meneillään olevat työtaistelutoimenpiteet ovat vahingollisia Suomen taloudelle. Yrityksille aiheutuu taloudellisia ja toiminnallisia vaikeuksia, joiden korjaaminen ei tapahdu hetkessä.

Keskuskauppakamarin hallitus painottaa, että Suomen nykyisessä taloudellisessa tilanteessa tähän ei ole varaa. Suomen talouden kasvu on jo pitkään ollut lähes olematonta ja teolliset investoinnit vuotuisia poistoja pienemmät rapauttaen siten tulevaa kasvupotentiaalia. Siksi Keskuskauppakamarin hallitus pitää tärkeänä, että kiistoissa päästään eteenpäin.

”Pidän tärkeänä, että tilanteeseen löytyisi ratkaisu. Suomalaista työmarkkinaa tulee rakentaa luottamuksen varassa. Samalla kuitenkin on parannettava Suomen talouskasvun edellytyksiä. Molemmat näkökulmat ovat välttämättömiä, jotta vakaampaa tulevaisuutta voidaan rakentaa”, Keskuskauppakamarin hallituksen puheenjohtaja Timo Ritakallio sanoo.

Suomen valtiontalouden vakauttaminen vaatii, että maassa tehdään erilaisia rakenteellisia uudistuksia, jotta suomalaisten hyvinvoinnista ja yritysten menestymisen edellytyksistä voidaan huolehtia tulevaisuudessakin. Keskuskauppakamarin hallitus pitää tärkeänä, että tarvittavat työelämäuudistukset tehdään ja tässä hallituksen toimet ovat oikeansuuntaisia. Uudistusten kautta julkisen talouden kestävyyttä voidaan vahvistaa ja talouden kasvua vauhdittaa.

Keskuskauppakamarin hallitus pitää tärkeänä ja haluaa kunnioittaa jokaisen työntekijän lakisääteistä oikeutta ja vapautta järjestäytyä tai olla järjestäytymättä haluamallaan tavalla. Sopimisen kulttuurista tulee pitää kiinni jatkossakin.