8.12. Koronakyselyn tulokset

Kauppakamarikysely: Yritysten tyytyväisyys hallituksen koronatoimia kohtaan on kasvanut alkusyksystä – silti yli puolet yrityksistä antaa huonon arvosanan hallitukselle talouskriisin hoidosta.

Kauppakamarien jäsenyritysten näkemys sekä hallituksen koronaepidemian että epidemian aiheuttaman talouskriisin hoidon onnistumisesta on parantunut alkusyksystä. Yhä edelleen suurin osa yrityksistä, 50 prosenttia, kuitenkin katsoo, että hallituksen toimet koronaepidemian aiheuttaman talouskriisin hoidossa ovat joko erittäin tai melko huonot. Tyytyväisiä hallituksen toimiin talouskriisin suhteen on vain 25 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä, kun tyytyväisiä niihin oli lokakuussa runsas 22 prosenttia.

Kyselyyn vastasi yli 44 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarien jäsenyritystä useilta eri toimialoilta. Vastanneista vajaa seitsemän prosenttia oli yksinyrittäjiä, loput olivat työnantajayrityksiä.

Suomi on selvinnyt Korona epidemiasta paremmin kuin miltä kevään uhkakuvat näyttivät. Koko korona-ajan yritykset ovat olleet tyytyväisempiä hallituksen kykyyn hoitaa itse koronaepidemiaa kuin siitä aiheutuvaa talouskriisiä. Kevään korkeisiin tyytyväisyyslukuihin ei joulukuun luvuissa kuitenkaan palattu, vaikka lokakuun matalista luvuista olikin nyt selvää parannusta.

Vastaajat kokivat, etteivät rajoitukset olleet oikea-aikaisia, ne olivat yliampuvia ja reagointi tilanteen pahetessa oli hidasta. Optimismia nostaa rokotteen saaminen, mutta heikentää epäselvyys Euroopan epidemiatilanteesta.

Kyselyn perusteella yrityskentän talous ja odotukset oman tilanteensa kehittymisestä ovat pysyneet vakaina, joskin huonoina jo useamman kuukauden ajan. Yrityksistä noin viidennes kokee konkurssiriskin nousseen merkittävästi, määrä on ollut pitkin syksyä hieman kevättä pienempi.

Kyselystä selviää, että reilu 72 prosenttia yrityksistä odottaa koronaepidemian vaikuttavan liikevaihtoon negatiivisesti seuraavan kahden kuukauden aikana. Noin 50 prosenttia puolestaan odottaa joutuvansa jossakin määrin lomautusten tai irtisanomisten tielle seuraavan kahden kuukauden aikana.

Henkilöstöön liittyvien sopeutusten perusteella voidaan arvioida, että yrityksistä reilulla 11 prosentilla odotukset henkilöstön määrän kehityksestä ovat erittäin pessimistiset.

Kyselyyn vastasi yrityksiä kaikilta toimialoilta. Suurin yksittäinen toimiala oli teollisuus noin 39 prosentin osuudella. Toinen suuri toimiala oli kaupan ala 21 prosentin osuudella.

Vastaajamme toteavat, ettei yrityksen liikevaihdon säilyminen kuvaa tilannetta kokonaisuudessaan. Perusliiketoiminta voi olla supistunut, mutta tilapäistoimilla menetysten paikkaaminen ei kanna tulevaisuuteen. Lisäksi teollisuuden näkymät asiakkaiden työtilanteessa ja tilausennusteissa ovat huonot.

”Yritysten tukeminen haastavina aikoina on tärkeää ja hallituksen toimien tulisi kohdentua talouteen liittyvien työllistäviin toimenpiteisiin”, toteaa Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtaja Marja Heinimäki.

Kauppakamarien kysely tehtiin 1.12.2020. Kyselyyn vastasi 44 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta sekä kaiken kokoisista yrityksistä.  Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 16.-17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5, 1.6, 23.6, 2.9 ja 8.10.

Jaa artikkeli