Liikennejärjestelmäsuunnitelman rahoituspohja riittämätön

Suomessa valmistellaan ensimmäistä valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa vuosille 2021-2032. Päätökset tehdään nyt. Suunnitelman tarkoitus on lisätä pitkäjänteisyyttä liikenneverkon kehittämiseen ja tavoitteet vuoteen 2050 asti. Se sisältää suunnitelmat seuraavalle 12 vuoden ajalle, niin toimenpiteiden kuin rahoituksen osalta.

Suunnitelmassa on vahva panostus raideliikenteeseen, joka luo pohjaa hiilineutraaliudelle. Samalla kuitenkin maantieverkon kehittämiseen varattu panostus jää hyvin vaatimattomaksi.

Suomen tiestö murenee pelottavasti ja korjausvelka on valtaisa. Pitkäjänteinen suunnitelma on tärkeä, mutta erittäin huolestuttavaa on se, että sille on varattu riittämätön rahoitustaso. Tämä nostaa esille päättäjien ymmärryksen puutteen liikenneinvestointien merkityksestä Suomessa. Olemme harvaan asuttu maa, jossa etäisyydet ovat pitkiä.

Tarvitaan huomattavasti vankempi rahoituspohja, jotta toimivat liikenneyhteydet voidaan varmistaa tulevaisuudessa. Tarvitaan myös ymmärrystä kehittämisinvestointien todellisesta luonteesta ja niiden välttämättömyydestä saavutettavuuden ja kilpailukyvyn kannalta. Pitkäjänteisyys ja ennakoitavuus auttavat yrityksiä pitkän aikavälin toiminnan suunnittelussa ja sijoittumista miettiessä.

Suunnitelmassa esitetään rahoituspohjan laajentamista ottamalla mukaan ulkopuolisia rahoituslähteitä kuten muun muassa kunnat ja EU:n rahoitusosuudet. EU-rahoituksen saaminen on tärkeää ja edellyttää tahtoa pitää kiinni nykyisistä sitoumuksista. Nopea päätöksen tekeminen suurten hankkeiden rahoittamisesta ja rakentamisesta, mahdollistaisi EU-tukien hakemisen. On kuitenkin muistettava, ettei uusilla ulkopuolisilla rahoituslähteillä voida korvata normaalia budjettirahoitusta valtion infraan.
Liikenne-12 -suunnitelma tarjoaa mahdollisuuden liikenneinfran laaja-alaiseen ja pitkäjänteiseen kehittämiseen. Tämä tukee myös niitä välttämättömiä askeleita kohti energiatehokkaampaa liikennejärjestelmää.

Marja Heinimäki

Keskuskauppakamari sai mahdollisuuden kommentoida CEF2-liikenneohjelman (2021–2027) monivuotista työohjelmaluonnosta.

Lue lausunto tästä