Maailma muuttuu, niin muuttuu rekrytointikin


Maailma muuttuu ja miksi ei muuttuisi. Rekrytointialan kehitystä edistävät teknisten innovaatioiden, lähinnä AI, lisäksi sosiaalinen herääminen.

Tekoäly tuo rekrytointien perustyöhön, arviointiin ja seulontaan lisäresurssia ja nopeutta. Se auttaa tunnistamaan nopeasti ne hakijat, joiden profiili vastaa tavoitetta taustoiltaan. Hyvä muistaa, että viime kädessä rekrytoinnin ammattilaisella on aina vastuu ja valta tehdessään valintaa koskevia päätöksiä.

Mikä tahansa tekoäly saadaan tuottamaan puolueellista tulosta. Tekoälyn suurin haaste on saadun tuloksen luotettavuus. Virheet algoritmissa toimivat kuten virheet ilman tekoälyä, käsittely epäonnistuu ja sen tuloksena tehdään vääriä johtopäätöksiä. Mikäli valitut algoritmit ovat tarkasti ja riittävän pitkälle mietittyjä, ne pystyvät myös ohjaamaan rekrytoijaa hankkimaan lisää tietoa.

Ennakoiva analytiikka voi nopeuttaa valintaprosessia, mutta tarjoaa myös suorahakutyyppisen lähestymisnäkökulman passiivisista ehdokkaista, jotka eivät etsi aktiivisesti uusia haasteita.

Eettisillä ohjeilla ja niiden sisäistämisellä pystytään tukemaan oikeudenmukaista ja arvokriittistä toimintatapaa. Niiden avulla taataan, että samat säännöt pätevät kaikkiin, eikä rekrytoijalla ole omia intressejä tai ennakkoluuloja.

Työpaikkasidonnaisuus muuttuu, monipaikkaisuus tulee tilalle

Korona-ajan etätyöskentely on murtanut vauhdilla työntekemisen paikkasidonnaisuuden. Tunnistamme, että uusi työ on hybridimalli; olemme sekä etänä että läsnätyössä. Etätyöskentely mahdollistaa työntekijöiden rekrytoinnin ilman maantieteellisiä rajoituksia.

Etätyöskentely muuttaa johtamistapaa ja kehittää yrityksen sisäistä kulttuuria uuteen suuntaan. Yhteisten arvojen, tavoitteen ja toimintatapojen merkitys korostuu. Johtamisen suureksi haasteeksi nousee yhteenkuuluvuuden luominen ja säilyttäminen. Oman haasteensa luo erilaisten kulttuurien yhteensovittaminen ja erilaisuuden hyväksyminen.

Rekrytointi-ilmoitukset ovat jo somessa

Näitkö työpaikkailmoituksen lehdessä? Ehkäpä et. Rekrytointi on siirtynyt vahvasti someen lähelle potentiaalisia rekrytoitavia. Yrityksen viestintä ja markkinointi tukevat työnantajamielikuvaa myös somessa. Sitä luovat myös yrityksessä työskentelevien työntekijöiden viestit, niin sanalliset kuin sanattomat. Työntekijät ovat usein unohdettu viestintäkanava. Pääsääntöisesti haluamme olla ylpeitä työnantajastamme ja kerromme siitä myös muille.

Pitkäjänteisesti suunniteltu ja erottuva työnantajamielikuva voi houkutella yritykselle merkittäviä osaajia ja ammattilaisia. Potentiaaliset ehdokkaat tunnistavat usein yrityksen ja sen kulttuurin jo ennen rekrytointitilannetta.

Rekrytointi toimii myös vahvasti osana kokonaisviestintää ja siinä kannattaa hyödyntää kaikkia digitaalisen markkinoinnin keinoja: personointia, kohdentamista ja tarinallistamista.

Rekrytoinnin sosiaalinen näkökulma

Rekrytoinnin periaatteisiin tulee kuulua yhdenvertainen ja reilu kohtelu, tiedon oikeellisuus, kuulluksi tuleminen, henkilön arvostaminen ja kunnioittaminen sekä tasa-arvoisuus. Suomen perustuslaki määrittää syrjintäkiellon sukupuolesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta ja vakaumuksesta, mielipiteestä, vammasta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä huolimatta.

Monimuotoisten organisaatioiden suorituskyky on parempi, tämä ei koske ainoastaan edellämainittuja tasa-arvotekijöitä vaan myös erilaisia yrityksen osaamis- ja ammattitaitotekijöitä. Sisäistetty monimuotoisuus luo yritykselle yksilöllisen kilpailuedun, jota on vaikea kopioida.

Teidän käsissänne on se rekrytointitapa, joka vie teidät tulevaisuuteen.


Kirjoittaja on Marja Heinimäki, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtaja, jolla on monipuolinen rekrytointien ja kouluttamisen tausta.

#rekrytointi #sertifiointi #arviointi #koulutus #valmennus #henkilöstö #hra