Mitä pitää ottaa huomioon ennen vientikaupan aloittamista?

Jukka Säikkälä, ulkomaankaupan määräysten asiantuntija, Helsingin seudun kauppakamari

Uutta vientikauppaa aloitettaessa on suomalaisten vientiyritysten syytä varmistaa ostajan taustoja ennen kuin kauppaa aletaan viedä eteenpäin. Ovatko kauppakumppanin luottotiedot kunnossa, kuuluuko kauppakumppani mahdollisesti jollekin pakotelistalle ja ketkä ovat sen omistajia? Sama tarkastelu on hyvä ulottaa myös jo olemassa oleviin toimitus- ja alihankintaketjuihin.

Kauppakumppaneiden taustojen tarkistamisessa voi käyttää Suomessa toimivia luottotietoyhtiöitä. Myös luottovakuuttajat voivat olla hyviä tietolähteitä, varsinkin silloin kun on kyse isommasta kaupasta. Myös ulkoministeriön edustustot sekä Business Finlandin toimistot maailmalla voinevat auttaa taustojen selvittelyssä.

Esimerkiksi Asiakastieto tarjoaa palveluja selvitystyöhön. Yrityskohtaisia raportteja on saatavilla suoraan verkosta 35 maasta ja erillisellä toimeksiannolla myös muista maista. Tilattavat raportit toimitetaan parhaimmillaan 1–4 työpäivässä. Luottokelpoisuuden ohella saadaan selvitettyä tarvittaessa myös mahdolliset pakotekytkökset ja yhteydet poliittisesti vaikutusvaltaisiin henkilöihin tai ovatko nämä kansainvälisillä sanktiolistoilla. Rahanpesun estämiseksi myös tosialliset edunsaajat on syytä kartoittaa. Asiakastiedon kansainväliseen kauppaan liittyvistä palveluista löytyy lisätietoja täältä.

Tämän ohella viejien tulisi varmistaa myös mahdolliset tuotekohtaiset vientirajoitukset. Onko vietävä tuote jollain pakotelistalla, jolloin sen vienti saattaa olla kiellettyä, tai vaaditaanko vientiluvan hankkimista? Tullin rajoituskäsikirjaan on koottu keskeiset vienti-, tuonti- ja kauttakulkurajoitukset, joissa Tulli on määrätty valvontaviranomaiseksi. Lisätietoja EU:n pakotteisiin liittyvistä maakohtaisista vientirajoituksista löytyy ulkoministeriön nettisivuilta. Ulkoministeriöstä voi hakea myös normaalin siviilikäytön ohella sotilaallisiin tarkoituksiin soveltuvien nk. kaksikäyttötuotteiden vientiin liittyviä vientilupia. EU:n asettamien pakotteiden ohella on hyvä olla selvillä myös muiden maiden, erityisesti Yhdysvaltojen, asettamista kaupankäyntiin liittyvistä rajoituksista.

Tarkastukset olisi hyvä saada osaksi yrityksen prosesseja. Kaupallisten palveluntarjoajien kautta on saatavissa automaattisia ratkaisuja pakotelistojen, luottotietojen ja niiden muutosten seuraamiseen. Toki kustannuksia tästä syntyy, mutta vientikaupan oikeellisuuden varmistaminen on tullut viime aikoina yhä keskeisemmäksi tekijäksi vientiyritysten päivittäisessä toiminnassa.