Onnistu rekrytoinnissa

Työelämässä arki on hektistä. On helppo tehdä asioita, kuten niitä on totuttu hoidettavan. Työelämä kuitenkin muuttuu ja siihen liittyvien prosessien tulisi kehittyä mukana. Onnistuaksesi rekrytoinnissa, tunnista, että rekrytoinnin matka alkaa jo kauan ennen kuin itse tarve syntyy.

Mielikuva yrityksestänne voi syntyä jo kauan ennen varsinaista rekrytoinnin tarvetta. Se voi olla sisään vetävä tai pois työntävä. Aidot tarinat puhuvat ja puhuttavat. Kiiltokuvasta kimaltelevat hippuset katoavat nopeasti. Rekrytointi kuuluu brändin rakentamisen strategiseen kokonaiskuvaan. Se mitä kerrotte, voi kiinnostaa potentiaalisen asiakkaan lisäksi potentiaalista työntekijää. Helppo ohje: näy siellä, missä kohde on.

Anna rekrytoinnille tilaa elää rekrytoinnin edetessä ja tehtävänkuvan muokkaantua hakijoiden kautta. Luo hakijakokemus, jossa luot tasavertaisen aseman sekä hakijalle että yrityksellesi. Ole realisti, anna avoimesta tehtävästä ja yrityksen toiminnasta oikea kuva. Älä luo työpaikkailmoituksella liian tiukkaa tehtävänkuvaa. Avaa työtehtävää sellaisena kuin se aidosti on, hakija kykenee kyllä itsekin ymmärtämään tehtävän osaamistavoitteen. Pidä katse riittävän kaukana, anna uudelle työntekijälle tilaa kasvaa työssään ja pohdi voidaanko rekrytoinnin avulla saada ratkaistua huomisen haasteita.

Tapaaminen hakijan kanssa on vuoropuhelu ja työssä suoriutumiseen liittyvää päätöksentekoa voidaan tukea henkilöarvioinnin kautta. Arvosta työntekijöitäsi ja anna heille vaikutusvaltaa uuden työkaverin valinnassa. Kukaan ei sano, että rekrytointi olisi helppoa. Ei sen pidä ollakaan. Viimeistään haastattelussa ja hakijoita analysoitaessa joudutte punnitsemaan eri kriteerien kautta henkilön osaamista ja soveltuvuutta tehtävään, mutta myös pohtimaan omaa roolia ja vastuuta. Rekrytoijalla on valta ja vastuu, ei ole sama, miten niitä käytät. Tunnistatko oman mielen ajatusvinoumat ja pystytkö kyseenalaistamaan intuition, sanoittamaan tunteen, joka hakijasta syntyy?

Rekrytointiin liittyy myös olennaisesti juridiikka. Työnantajalla on oikeus valita tehtävään soveltuvimmaksi katsomansa henkilö. Huomioi kuitenkin, että sinun pitää pystyä perustelemaan valinta tarvittaessa.

Tehokas rekrytointiprosessi kulkee yrityksen arjessa ja on linkitetty strategiaan. Nyt voisi olla aika kyseenalaistaa perinteisiä rekrytointiin liittyviä toimintatapoja ja hypätä rohkeasti kohti uudenlaista rekrytointia.

Marja Heinimäki