Osalle PK-yrityksistä tulee energiakatselmuksen velvoite vuonna 2026 - Business Finlandilta on saatavissa rahoitustukea katselmukseen vielä vuoden 2024 ajan

Tiukentuneen EU-sääntelyn myötä energiatehokkuuslain velvoitteet laajenevat vuonna 2026 koskemaan osaa pk-yrityksiä. Tällä hetkellä energiatehokkuuslain mukainen yritysten energiakatselmusvelvoite koskee vain suuria yrityksiä, mutta jatkossa velvoite määräytyy yrityksen energiankäytön perusteella.

Velvoite toteuttaa energiakatselmus neljän vuoden välein koskee jatkossa kaikkia yrityksiä, joiden kolmen edellisen vuoden keskimääräinen energiankäyttö on vuosittain 2 800–24 000 MWh/vuosi. Mikäli yrityksen energiankäyttö on yli 24 000 MWh/vuosi, tulee yrityksen ottaa käyttöön sertifioitu energianhallintajärjestelmä. Yrityksen energiankäytön ollessa alle 2 800 MWh/vuosi on energiakatselmuksen toteutus edelleen vapaaehtoista ja siihen voi hakea rahoitustukea kuten tähänkin asti.

Energiatehokkuuslain velvoite astuu voimaan vuonna 2026 niiden yritysten osalta, jotka eivät ole aiemmin olleet velvoitteen piirissä. Ensimmäistä kertaa lain soveltamisalan piiriin siirtyvät pk-yritykset voivat vielä vuoden 2024 ajan hyödyntää valtion energiatuen energiakatselmukseen. Tuettu energiakatselmus voidaan hyödyntää ensimmäisenä neljän vuoden välein tehtävänä kohdekatselmuksena, joka on osa yrityksen pakollista energiakatselmusta. Tuen hakemisessa kannattaa kiirehtiä, sillä tuki pitää hakea Business Finlandilta vuoden 2024 aikana. Tuettu katselmushanke tulee valmistua viimeistään vuoden 2025 aikana.


Voit kysyä lisää alueelliselta energianeuvojaltamme

Alueellinen energianeuvoja antaa puolueetonta tietoa pk-yrityksille energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian lisäämisen keinoista. Ramboll Finland toimii Energiaviraston kilpailutuksen myötä alueellisena energianeuvojana Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä vuosina 2019-2026.

Energianeuvonnan tavoitteena on osaltaan edistää päästövähennyksiä ja vauhdittaa kansallisen energia- ja ilmastostrategiatyön etenemistä.

Energianeuvoja voi avustaa pk-yritystä energiatehokkuustyön käynnistämisessä. Voimme keskustella kanssanne energiatehokkuuden parantamisen mahdollisuuksista ja pullonkauloista. Ota yhteyttä sähköpostitse energianeuvonta@ramboll.fi niin sovitaan ajankohta etäyhteydellä järjestettävälle tapaamiselle!