Pääradan parantaminen ja logistiikan uudet palvelut Suomen kasvukäytävän tavoitteina Eurovaaleissa

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtaja Marja Heinimäki. Kuva Inka Hakala.

Suomen kasvukäytävä on julkaissut tavoitteensa europarlamenttivaaleihin. Päätavoitteena vaalikaudelle 2024-2029 ovat pääradan parantaminen ja uudet logistiikan palvelut. On aika kytkeä Suomen kasvukäytävä aidosti osaksi eurooppalaista liikenneverkkoa.

“Pääradan korjausvelka on suuri ja radan ollessa osa EU:n TEN-T verkkoa, siihen on saatavilla myös EU-rahoitusta”, sanoo Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtaja Marja Heinimäki.

Nopeat ja sujuvat kuljetusketjut ovat tärkeä kilpailutekijä koko Suomen elinkeinoelämälle. Kapasiteetin nostolla pystytään sujuvoittamaan logistiikkavirtoja ja palveluita kehittämällä kyetään tukemaan hiilineutraaleja kuljetusratkaisuja. Suomen kasvukäytävän toiminnan keskiössä on liikkumisen edunvalvonta alueen ja koko Suomen elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden turvaamiseksi.


SUOMEN KASVUKÄYTÄVÄN EUROVAALITAVOITTEET 2024 - 2029


Suomen kasvukäytävä on kiinteä osa eurooppalaista liikenneverkkoa

 • Euroopan unionin politiikan on tulevina vuosina ja vuosikymmeninä huolehdittava, että Suomi linkittyy aidosti osaksi eurooppalaista North Sea – Baltic –liikennekäytävää.
 • Suomen kasvukäytävä on reitti Eurooppaan ja Euroopan reitti koko Suomeen.
 • Suomen kasvukäytävä risteää Uudellamaalla Scandinavian – Mediterranean -liikennekäytävän kanssa.
 • Uuden TEN-T-asetuksen myötä Suomen kasvukäytävä on myös jatko uudelle Baltic Sea – Black Sea – Aegean Sea –liikennekäytävälle.


Pääradan parantaminen
Pääradan parantaminen on yksi päätavoitteemme, koska päärata on Suomen tärkein liikkumisen suoni niin tavaroille kuin ihmisille. Päärata on myös osa EU:n TEN-T verkkoa, johon on saatavilla myös EU-rahoitusta. Pääradan kunto on päässyt niin huonoon kuntoon, että sen korjausinvestoinnit ovat välttämättömyys niin yksityishenkilöiden kuin myös yritysten näkökulmasta.
Tavoitteemme:

 • Suomen kasvukäytävällä on turvattava riittävät suunnitteluvarat eurooppalaisen liikenneverkoston kehittämiseen
 • Kaksoisraiteen toteuttaminen asteittain välille Tampere–Seinäjoki–Oulu
 • Nopeuden korotus 200 km/h
 • Riihimäki–Tampere-välin parantaminen
 • Mahdollisuus EU-rahoitukseen hyödynnettävä


Kasvukäytävän liikenneverkoston kehittäminen on koko Suomen etu

Suomen kasvukäytävän liikenteellinen runko muodostuu pääradasta (henkilö- ja tavaraliikenne), valtatiestä (kuljetukset ja henkilöautoliikenne), lentoasemista (kotimaan ja kansainvälinen liikenne) ja satamista (matkustaja + tavaraliikenne (RoRo)).

 • On varmistettava rungon toimivuus, sekä parannettava luotettavuutta ja ennakoitavuutta
 • On huolehdittava liikenteen solmupisteiden sujuvuudesta sekä liittymisestä runkoon käytävän ”reunoilta”
 • On edistettävä Helsinki-Tallinna tunnelin suunnittelua
 • On turvattava sujuvat logistiset yhteydet käytävältä etenkin Turun, Rauman, Porin ja Vaasan satamiin
 • On parannettava Helsinki-Vantaan ja Pirkkalan lentoasemien maaliikenneyhteyksiä
 • On kehitettävä multimodaaliterminaaliverkostoa Helsingin seudulle, Tampereelle ja Seinäjoelle.Suomen Kasvukäytävä on maan suurin yhtenäinen työssäkäynti- ja talousalue, joka toimii aitona innovaatio- ja kehittämisalustana älykkäille ihmisten, tavaroiden, palveluiden sekä osaamisen liikkumisratkaisuille.
Se on Helsingistä Seinäjoelle ulottuva aluekehittämisen yhteistyöverkosto, joka on muodostettu vuonna 2013 edistämään kasvukäytävän kehittämistyötä. Yhteiskehittäminen on verkoston perustamisesta saakka tehty yhdessä kuntien, kaupunkien, yrityksien sekä koulutus- että tutkimustoimijoiden kanssa.

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari
Vuonna 1953 toimintansa aloittanut Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari koostuu 400 Etelä-Suomessa toimivasta yrityksestä. Kamarissamme on erinomainen mahdollisuus verkostoitua muiden alueella toimivien jäsenyritysten kanssa.
Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari järjestää neuvontaa, palveluita ja koulutuksia, ajankohtaisia tilaisuuksia talousalueemme elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistämiseksi. Toimimme tiiviissä yhteistyössä muiden Suomessa toimivien kauppakamarien ja laajojen sidosryhmien kanssa.