Rahoitusmahdollisuuksia yrityksille vuonna 2022

Ensimmäinen haku uuden ohjelmakauden mukaisiin hankkeisiin (mm. kehittämisavustus) käynnistyy näillä näkymin tammikuussa -22 ja haku on avoinna noin parin kuukauden verran.
​​​​​​​

Tällä hetkellä yritysten on mahdollista hakea kansallista rahaa Kasvun kiihdyttämisohjelmasta, jota on saatavissa pitkälti nyt päättyneen kehittämisavustuksen tapaan pienille yrityksille (poislukien investoinnit) enintään 100 000€ hankkeille.

Kasvun kiihdyttämisohjelma


Tätä rahoitusta haetaan edelleen aluehallinnon asiointipalvelussa. Ohjelma jatkuu myös ensi vuonna vastaavalla kansallisella rahoituksella ja keväällä jaossa on erityisesti digitaalisuuden kehittämiseen kohdentuvaa rahoitusta. Nyt käytössä on ns. jatkuva haku.

Tällä hetkellä maakunnissa käydään keskustelua jaossa olevan rahoituksen jakamisesta ELYn jakamien yritystukien ja liiton jakamien kehittämishankerahoitusten kesken. Uutta kehittämisavustusta tullaan jakamaan EURA- järjestelmässä. Hakujen alueelliset rahoituslinjaukset täsmentyvät myös ensimmäisen hakukierroksen käynnistymiseen mennessä. Tällä hetkellä näyttää siltä, ettei uuden tuotantotilan rakentamista tuettaisi kehittämisavustuksesta uudella kaudella, mutta vahvistus tulee sitten virallisemmin myöhemmin.

Business Finlandin rahoitukset jatkuvat normaalisti täydentyen erilaisilla elvytysrahoitusmahdollisuuksilla mm. kiertotalouden investointihankkeisiin liittyen.

Business Finlandin rahoituspalvelut


ELY- keskuksen ja sen maaseudun yritysrahoitus etenee normaalisti täydentyen myös elvytysrahoitusosioilla Tukea maaseudun yritysten energia- ja resurssitehokkuuteen sekä omistajanvaihdoksiin on haettavissa Ruokavirastolta.

Ruokaviraston myöntämät tuet


Lisäksi näillä näkymin ainakin ensi vuoden ensimmäisen puoliskon ajan tullaan jatkamaan ja laajentamaan ns. väliaikaisen valtiontukiohjelman täytäntöönpanoa, jonka myötä maksimitukisumma kokonaisuudessaan tulee nousemaan 2,3m euroon yritystä kohden. Komissio jatkaa valtiontukisääntöjen korona-ajan joustoja 30.6.2022 asti sekä laajentaa niiden käyttöä.

Lue lisää.