Rekrytoinnin untuvikon kokemuksia HRA-koulutuksesta

Kahdeksan viikkoa kestänyt HRA, Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija -koulutus on nyt takanapäin. Koulutus antoi paljon uutta osaamista ja oivalluksia rekrytoinnin prosesseista ja yleisistä periaatteista, juridiikasta, analysoinnista ja päätöksenteosta.

Ennen koulutusta odotin kovasti, että pääsen tutustumaan rekrytointiin yrityksen näkökulmasta: mitä yrityksen pitää huomioida rekrytointiprosessia ennen, sen aikana ja sen jälkeen sekä miten ja millä perusteella päätökset viime kädessä tehdään. Olinhan aiemmin tutustunut aiheeseen vain kandidaatin näkökulmasta.

Näin myös tapahtui. Jokaisella koulutuspäivällä (moduulilla) oli oma teemansa, jonka kautta rekrytointia käsiteltiin. Teemat avasivat osaltaan yrityksen näkökulmaa, auttoivat ymmärtämään rekrytoinnin käytäntöjä sekä tarjosivat vinkkejä, miten toimia rekrytointitilanteissa, olipa sitten rekrytoijan tai kandidaatin roolissa.

Jokaisella kouluttajalla oli myös hyviä käytännön esimerkkejä, jotka havainnollisivat käsiteltävää aihetta. Erityisesti Rekrytoinnin juridiikka -moduulissa käytännön esimerkeillä oli suuri merkitys oppimisen kannalta. Käytännön esimerkit myös rytmittivät koulutuspäiviä, synnyttivät vilkasta keskustelua sekä antoivat ajattelemisen aihetta ja uusia oivalluksia.

Koulutukseen sisältyi myös ennakkotehtävän ja ryhmätyön teko. Ennakkotehtävässä tuli käsitellä omassa organisaatiossa kohdattua rekrytoinnin haastetta. Tämän lisäksi jokaisen piti lukea oman ryhmänsä jäsenten ennakkotehtävät ja antaa niistä palautetta. Ennakkotehtävien ja niistä käytyjen keskustelujen perusteella valittiin ryhmän yhteisen tehtävän aihe, jota haluttiin kehittää edelleen ja johon ryhmätyöpäivinä etsittiin vaihtoehtoja ja ehdotettiin toimenpiteitä.

Ennakkotehtävien lukemisen ja ryhmätehtävän tekemisen kautta avautui mahdollisuus tutustua eri yrityksiin sekä siihen, miten niissä rekrytointeja tehdään ja minkälaisia rekrytointiin liittyviä haasteita niissä on kohdattu. Oli myös mielenkiintoista päästä pallottelemaan ideoita ryhmän kesken, kun etsittiin vaihtoehtoja ja pohdittiin ehdotettavia toimenpiteitä.

HRA-koulutus antoi minulle rautaisannoksen uutta osaamista ja herätteli myös ajattelemaan rekrytointeja ja henkilöstöhallinon tehtäviä yhtenä mahdollisena urapolkuna valmistumisen jälkeen. Toivon, että pystyin vastaavasti tuomaan HRA- koulutukseen kandidaatin näkökulmaa ja sitä kautta auttaa rekrytointeja tekeviä ymmärtämään vielä paremmin, miltä rekrytointi ja siihen liittyvä prosessi näyttää kandidaatin silmin.

Kirjoittaja on Riikka Perälahti, Laurea-ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelija, joka osallistui syksyn 2021 HRA, Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija -koulutukseen.