Rekrytointiosaamisen autentikoiminen
​​​​​​​

Rekrytointitilanne on haastava ja yritysten kohtaamat yhä monimutkaisemmat haasteet tulevaisuuden osaamistarpeiden määrittelyssä sekä tarpeita vastaavien työntekijöiden rekrytoinnissa pitävät huolen siitä, että yritysten rekrytointityö on taatusti haastavampaa kuin aiemmin.

Ei todellakaan ole sama, kuka ja miten rekrytointisi hoidetaan

Tarvitsemme rekrytointiajattelun tasonnostoa sekä koulutuksen ja tutkinnon kautta tehtävää osaamisen todennettavutta. Ymmärrämme jo yhdistää liiketoiminnan strategisen näkökulman henkilöstötarpeeseen, ainakin osa meistä siihen kykenee. Tunnistamme myös, että rekrytointi on jatkuvasti käynnissä oleva prosessi, joka edellyttää laajamittaista yhteistyötä HR:n, viestinnän ja operatiivisen toiminnanvälillä.


Hahmotammeko, että onnistuminen edellyttää oletetun osaamistason lisäksi kriittistä ajattelua eettisistä periaatteista. Tarpeen kokonaiskuvan hahmottaminen ei riitä, tarvitaan strategialähtöisen bisnesajattelun ja eettisten periaatteiden yhdistelevää mallia, vain näin voidaan luoda merkittävää kilpailuetua yrityksille taisteltaessa vähenevistä osaajista.


Muutos lähtee ajattelusta, joka kumpuaa tyytymättömyydestä olemassa olevaan. Tarvitsemme enemmän kyseenalaistavia ja erilaista rekrytointiin liittyvää arvolatausta etsiviä rekrytoinnin toimeksiantajia, niin ulkoisia kuin sisäisiä. Kun näemme rekrytoinnin osana tulevaisuuden menestystä, syntyy pakostikin kysymys, millä arvomaailmalla ja osaamisella minun rekrytointini tehdään.


On helppo luoda osaamisesta illuusio ja sanottaa se lennokkaasti ja seksikkäästi. Valta, voima ja vakuuttavuus luovat mielikuvan, johon haluamme itsekin uskoa. Jos haluamme rekrytointityön kehittyvän kohti vakuuttavaa toimintaa, on eettisen ajattelun ja oman persoonan itsetuntemus rekrytointityön yksi ainesosa ja todellinen dynamiitti, joka tunnetusti vie eteenpäin. Harjoittelu tekee mestarin, mutta oppiminen ja osaamisen tunnustaminen on kivijalka, joka kantaa.


HRA, hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija on kauppakamareiden uusi koulutusohjelma, joka soveltuu jo rekrytointia tekeville sekä siihen omassa työn ohessa osallistuville. Se antaa myös yritysjohdolle mahdollisuuden muokata rekrytoinnista prosessia, siten että se tukee pitkällä aikavälillä yrityksen brändiä potentiaalisten työntekijöiden silmissä ja linkittää rekrytoinnin pitkänaikavälin tavoitteisiin.


Muutos on pysyvää, ja joskus on juostava, että pysyy edes paikallaan. Nyt on kehityksen aika.

​​​​​​​

Lue lisää