Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari vaatii lisäkaistoja valtatie 25:lle​​​​​​​

Valtion väyläverkon investointiohjelmassa on vakavia puutteita. Se ei tunnista riittävästi Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin alueelle sijoittuvia Suomen poikittaisliikenteen tärkeimpiä väyliä, joiden merkitys on korostunut huomattavasti niin huoltovarmuuden kuin maanpuolustuksenkin kannalta.

Näin sanoo Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtaja Marja Heinimäki.

Hänen mukaansa kauppakamari vaatii, että valtatie 25 nelikaistaistetaan välillä Hyvinkää-Mäntsälä ja että kantatie 54 nostetaan investointiohjelmaan.

- Valtatie 25 on priorisoitava koriin 1A, ja sen suunnittelua on edistettävä välittömästi. Hyödyt olisivat suurelta osin valtakunnallisia. Erityisesti Hyvinkää-Mäntsälä-väli tulee korostumaan sekä raskaan liikenteen logistisena että työmatkaliikenteen väylänä, sanoo Heinimäki ja lisää, että valtatie 25 on turvaton, ja sen onnettomuustilastot ovat huolestuttavaa luettavaa jo nyt. Tilanne pahenee sitä mukaa, kun raskaan liikenteen määrät lähivuosina nousevat.

Heinimäki huomauttaa, että investointiohjelmaan ei ole esitetty Hyvinkään itäistä ohikulkutietä eli maantietä numero 290. Se yhdistää valtatiet 3 ja 25. Kaikki Mäntsälän suunnasta tulevat ajoneuvoyhdistelmät ajavat tätä reittiä uudelle logistiikka-alueelle, jonne rakennetaan Suomen kolmanneksi suurinta logistiikkakeskusta Keskon Onnelaa. Itäisestä ohikulkutiestä on laadittu tiesuunnitelma, joka on hallinnollisessa käsittelyssä.

Kantatie 54:stä Heinimäki sanoo, että sillä on tärkeä rooli raskaan liikenteen logistisena pääväylänä idästä Lahden kautta Forssaan.

- Tämä edellyttää talvikunnossapidon parantamista ja turvallisuustason nostoa. Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari vaatii kantatie 54 lisäämistä investointiohjelmaan ja tieluokan korottamista valtatieksi, Heinimäki sanoo.

Seututie 132 on raskaan liikenteen syöttöväylä ajettaessa kantatie 54:ltä Helsinkiin tai poikittain valtatielle 25. Tiellä kulkee jo yli 2 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, ja sen liikennemäärät ovat kasvussa. Heinimäki sanoo, että liikenneturvallisuuden parantaminen on ensisijaista erityisesti seututie 132:n ja kantatie 54:n liittymässä.

- Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari arvostaa sitä, että investointiohjelmassa on otettu huomioon koko Suomen kilpailukyvyn ja saavutettavuuden kannalta keskeinen päärata. Toivomme, että pääradan rooli ymmärretään ja että sen kunnostamiselle varataan riittävä rahoitus - ja että suunniteltujen hankkeiden toteuttamista edistetään ja aikaistetaan. Lisäksi nostamme esille teollisuudelle välttämättömän Riihimäen raakapuun lastausterminaalin uudelleensijoittamisen.

- Pääradan välityskykyä on pystyttävä nostamaan lisäämällä radan raidemääriä ja nopeuttamalla sen perusparannuksia.