Suomen BKT:n keskipiste sijaitsee Riihimäen seudulla Lopen kunnassa

Lopen kunnanjohtaja Mikko Salmela (vas.) ja Riihimäen elinvoimajohtaja Mika Herpiö.

Aluekehityksen asiantuntija Timo Aro laski Riihimäen kaupungin toimeksiannosta Suomen taloudellisen toiminnan ydintä kuvaavan bruttokansantuotteen eli BKT:n keskipisteen. Tuoreen laskelman mukaan keskipiste sijaitsee Riihimäki-Loppi -seudulla Kormussa.

Riihimäen kaupunginjohtaja Jouni Eho toteaa Riihimäen seudun sijaitsevan Suomen kasvukäytävällä, jossa syntyy noin puolet Suomen BKT:stä ja jossa asuu lähes puolet suomalaisista. Hän kokee BKT:n keskipisteen korostavan entisestään seudun sijainnin merkitystä kiihtyvässä ja kiristyvässä alueiden välisessä kilpailussa.

Keskeinen sijainti on ollut Lopen kunnalle aina tärkeä markkinointivaltti. Lopen kunnanjohtajan Mikko Salmelan mielestä BKT:n keskipisteessä sijaitseminen vahvistaa tätä etua entisestään.

Riihimäen elinvoimajohtaja Mika Herpiö nostaa esiin sijainnin merkityksen suomalaisen tuotannon tavoitettavuudelle lyhentämällä kuljetusmatkoja ja pienentämällä siten kuluja.

Keskipisteen laskennan lähtökohtana oli kaikkien Manner-Suomen seutujen bruttokansantuotteen määrä markkinahintaan laskettuna käytettävissä olevan tilastotiedon mukaan. BKT:n keskipiste laskettiin Median Center -työkalulla, joka laskee kaikkien seutujen BKT:n arvojen painopisteen. Laskennan lopputuloksena on sijainti, joka minimoi BKT:lla painotetun etäisyyden kaikkiin aineiston kohteisiin, eli 66 seudun alueisiin.

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin talousalueen logistinen sijainti Suomen kasvuvyöhykkeen keskiössä ja ruuhkautuvan metropolialueen ulkokehällä korostaa elinkeinoelämälle tarjoutuvia hyviä toimintaedellytyksiä ja sujuvia liikenneyhteyksiä koko Etelä-Suomen alueella.

”Olemme tunnistaneet talousalueemme sijainnin merkittävyyden, joten ei ole ihme, että Suomen BKT:n keskipiste osuu talousalueellemme”, toteaa Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtaja Marja Heinimäki.