20.11. Suomen paras kauppakamari

Keskuskauppakamari toteutti marraskuun alussa jäsentyytyväisyyskyselyn, jonka tavoitteena oli selvittää jäsenten tyytyväisyyttä alueellisten kauppakamarien toimintaan. Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari oli jälleen Suomen paras kauppakamari.

Jäseniltä kysyttiin toimintaan ja palveluihin liittyviä asioita ja pyydettiin arvioimaan niistä saatavaa hyötyä henkilökohtaisesti tai yrityksen kannalta? Eniten hyötyä ilmoitettiin saatavan jäsentiedotuksesta, ajankohtaiskoulutuksesta, seminaareista ja tapahtumista sekä kauppakamarin julkaisuista.

70 % vastaajista vastasi käyttäneensä kauppakamarin palveluita viimeisen vuoden aikana.

Tärkeimmiksi kauppakamarin vaikuttamiskohteiksi yrityksen / organisaation kannalta arvioitiin osaavan työvoiman saatavuuteen ja koulutuskysymyksiin vaikuttaminen, yritysten näkemysten esiin nostaminen julkisuudessa ja verotukseen vaikuttaminen.

Kauppakamarin viestinnästä kysyttäessä, vastanneista 59 % kertoi saavansa riittävästi tietoa. 53,8 % piti kauppakamarin viestintää kiinnostavana ja 53,8 % piti kauppakamarin näkyvyyttä mediassa hyvänä.

Viestintätavoista kauppakamarin ja jäsenten välisessä yhteydenpidossa parhaina pidettiin sähköistä uutiskirjettä ja kauppakamarin jäsenlehteä. 90 % vastaajista kertoi lukevansa jäsenlehteä. Kiinnostavimpana sisältönä pidettiin yritystarinoita, henkilöhaastatteluita ja teema-artikkeleita. 72,2 % vastaajista lukee tulevaisuudessa mieluummin printtilehteä kuin digitaalista julkaisua. Lehteä pidettiin selkeänä ja pelkistettynä. ”Todella hieno julkaisu tänä päivänä!”

Yli 80 % vastaajista oli tyytyväisiä jäsenyyteen ja suosittelisivat kokemuksensa perusteella kauppakamarin jäsenyyttä mm. seuraavista syistä:

  • Pienimmille yrityksille hyvä verkostoitumispaikka
  • Edullinen tapa saada monipuolista tietoa
  • Koulutukset ja tuki
  • Tietoa Suomen ja maailman asioista, jotka liittyvät yritykseen. Herkästi yrittäjä jää yksin ideoiden kanssa
  • Mahdollisuus vaikuttaa oman toiminta-alueen kehitykseen
  • Mahdollisuus luoda kontakteja eri toimialoilla työskenteleviin henkilöihin
  • Erinomainen verkosto ja yritysmyönteinen ilmapiiri
  • Aktiivinen toimija, joka arvostaa verkostoaan ja jäseniään
  • Alueellisen vaikuttamisen ykköspaikka.
  • Tiedonvälitys ja verkottoituminen tehokasta ja sisältö oikein suunnattua

Yleisarvosanaksi toiminnastaan kauppakamari sai 4,025 asteikolla 5 (erinomainen) ja 1 (heikko).

Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita.