Suomi tarvitsee rohkeita tekoja

Hallitusohjelmalla tavoitellaan suunnan muutosta, edistetään talouden kasvua ja kilpailukykyä. Ohjelma osoittaa, että julkisen talouden velkaantumista korjataan uskottavilla toimenpiteillä. Miten yritykset selviävät kiristyvässä kilpailussa, siihen hallitusohjelma vastaa edistäen ja vaikeuttaen.

Liikenneasiat ja niiden osalta erityisesti Päärata on ollut vahvasti mukana Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin edunvalvonnan työssä. Voimme todeta, että vaikuttamistyö on kannattanut ja järjen ääni voitti. Valtion vahva panostus raideinvestointeihin on 1,4 miljardia, joista pääradan kehittämiselle on suunnattu 535 miljoonaa euroa. Suomi-rata yhtiöiden Metsärata suunnitelma unohdetaan.

Hallitusohjelmassa infrahankkeiden parantamiseen on varattu 797 miljoonaa euroa sekä korjausvelan purkamiseen 520 miljoonaa euroa. Mielenkiinnolla odotamme täsmällisempää tietoa varojen kohdentumisesta meille merkittäville kohteille, muun muassa poikittaisliikenne vt 25 ja kt 54.

Työmarkkinat ovat siirtymässä lähemmäs Pohjoismaista linjaa. Paikallinen sopiminen yleissitovilla aloilla on tavoitteena mahdollistaa myös järjestäytymättömiin yrityksiin. Lisäksi suunnitteilla on toimia työrauhalainsäädännön uudistamiseksi, rajata oikeutta poliittisiin lakkoihin siten, että suhteettomat tukilakot kielletään. Tässäkin lähestymme muita Pohjoismaita.

Harmillisesti tuleva maahanmuuttopolitiikka sisältää enemmän rajoituksia ja vaikeutuksia. Positiivista on oleskelulupien käsittelyn nopeuttaminen ja selkeä valinta kohdemaista osaajien houkutteluun, että TalentBoost -ohjelman edistäminen. Suomessa työperäisen maahanmuuton tarve on tunnistettu, mutta yritysten odottamat uudistukset, saatavuusharkinnan poistaminen sekä sähköinen tunnistautuminen ja perheenyhdistämisen helpottaminen, loistavat poissaolollaan.

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari kiittää edunvalvonnan yhteistyökumppaneita onnistuneesta edunvalvonnan työstä.
​​​​​​​