Syksyn vientijohtajakyselyn tuloksia

Kauppakamarin toimitusjohtaja Marja Heinimäki. Kuva Inka Hakala.

Syksyn vientijohtajakysely osoittaa, että suomalaisyritysten vientinäkymät ovat heikentyneet kuluvana vuonna sekä tulevat heikentymään tulevana vuonna. Syinä ovat taantuva maailmantalous, heikentynyt kysyntä ja kohonneet kustannukset.

Tuorein kauppakamarien vientijohtajakysely toteutettiin elokuussa. Sillä selvitettiin viennin näkymiä ja yritysten päämarkkina-alueita.

Kyselyyn vastanneiden yritysten vientinäkymät ovat heikentyneet keväästä huolestuttavasti. Niiden yritysten osuus, jotka arvioivat vientinsä laskevan, on kasvanut kesän aikana. Noin 27,4 prosenttia arvioi viennin laskevan kuluvana vuonna, toukokuussa vastaava luku oli 19 prosenttia. Yrityksistä noin 44 prosenttia arvioi vientinsä kasvavan tänä vuonna, toukokuussa vastaava luku oli vielä 51 prosenttia. Suuntaus on huolestuttava ja Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtaja Marja Heinimäki odottaa hallitukselta merkittäviä tekoja viennin edistämiseksi ja uusien investointien kotiuttamiseksi Suomeen.

Vientiyritykset valitsivat kolme eniten vientinäkymiä heikentävää tekijää. Vientinäkymiä horjuttaa yritysten mukaan eniten heikentynyt taantuva maailmantalous 69,1 prosenttia, heikentynyt kysyntä 65,5 prosenttia ja kohonneet kustannukset 52,7 prosenttia. Myös geopoliittinen epävarmuus 36,4 prosenttia, ja Venäjän sota ja pakotteet 25,5 prosenttia, aiheuttavat yrityksissä edelleen epävarmuutta tulevasta.

Suurimmalle osalle kyselyyn vastanneista yrityksistä, 76,5 prosenttia, Pohjoismaat ovat merkittävin kauppakumppani. Toisena on Saksa 57,1 prosentin osuudella ja kolmantena muu Eurooppa 51 prosentin osuudella. Muita merkittäviä vientimaita ovat Pohjois-Amerikka 42,9 prosenttia, Iso-Britannia 34,7 prosenttia, muu Aasia 33,7 prosenttia sekä Ranska ja Kiina, molemmat 32,7 prosenttia.

Heinimäen mukaan suomalaiset yritykset ovat olleet hyvin sitoutuneita Venäjän vastaisiin pakotteisiin. Yrityksillä on ollut tahto tuomita Venäjän sotatoimet, vaikka vetäytyminen on ollut osin haastavaa ja sillä on ollut taloudellisia vaikutuksia. Venäjää pitää päämarkkinanaan enää 2 prosenttia vastaajista. Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin alueella Venäjän osuus vientikaupasta ei ole ollut merkittävä.

Hiipuva maailmantalous huolestuttaa jonkin verran tai merkittävästi miltei 81 prosenttia vastaajista. Hieman yli 16 prosenttia kokee tilanteen hieman huolestuttavana. Vaikka alkuvuoden näkymät ovat olleet odotuksia paremmat, loppuvuoden ja ensi vuoden on näköala selvästi sumuisampi. Meihin kohdistuu ulkoapäin tulevia epävarmuustekijöitä.

Suomi tarvitsee kilpailukykyisen ja ennakoitavan toimintaympäristön yrityksille, toteaa Heinimäki.

Vientiyritysten johtajille suunnattu kauppakamarikysely tehtiin 29. - 31.8.2023. Kyselyyn vastasi 99 yritystä. Kysely lähetettiin merkittäville vientiä harjoittaville yrityksille eri puolille Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.