Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto kesäkuussa 2021

Tavaraviennin arvo nousi 23,8 prosenttia kesäkuussa. Metsäteollisuuden tuotteiden viennin arvo kasvoi selvästi.

Suomen tavaraviennin arvo oli Tullin ennakkotilaston mukaan lähes 5,6 miljardia euroa kesäkuussa. Viennin arvo oli 23,8 prosenttia suurempi kuin vuoden 2020 kesäkuussa, jolloin viennin arvo laski 14,2 prosenttia. Tuonti nousi kuluvan vuoden kesäkuussa 21,0 prosenttia vertailukuukaudesta ja oli arvoltaan 5,8 miljardia euroa. Vertailukuukautena 2020 tuonnin arvo laski 7,9 prosenttia. Tammi-kesäkuussa yhteenlaskettu viennin arvo nousi 13,7 prosenttia ja tuonnin arvo 12,3 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.


Vienti Saksaan kasvoi 33,1 prosenttia, vienti Ruotsiin 12,3 prosenttia, vienti Venäjälle 32,0 prosenttia ja vienti Kiinaan 13,4 prosenttia kesäkuussa. Vienti Alankomaihin nousi 12,3 prosenttia ja vienti Yhdysvaltoihin 16,4 prosenttia. Vienti Isoon-Britanniaan nousi 79,0 prosenttia. Tuonti Saksasta nousi 16,9 prosenttia ja tuonti Alankomaista 34,5 prosenttia kesäkuussa. Tuonti Ruotsista kasvoi 24,0 prosenttia ja tuonti Venäjältä 78,2 prosenttia. Tuonti sekä Kiinasta että Isosta-Britanniasta laski 16,6 prosenttia. Ennakkojulkaisun taulusta 6 löytyvät maakohtaiset (25 kpl) viennin ja tuonnin arvot sekä muutosprosentit. Tiedot ovat ennakollisia, joten merkittävät muutokset ovat mahdollisia tilastotietojen täydentyessä.


Lue lisää