Tietovirrasta uutta liiketoimintaa

Tuotannon tai loppukäytön aikana syntyvä tietovirta tuottaa parhaimmillaan ainutlaatuista arvoa nykypäivän liiketoimintaympäristössä, mikäli sen rooli halutaan nähdä. Usea toimiala tulee muuttamaan nykyistä toimintatapaansa älykkään datan käytön tarjoaman lähestymistavan kautta. Tieto on arvokasta ja tarjoaa kilpailuetua sekä uusia ratkaisuja teollisen tuotannon tehokkuuden, joustavuuden ja nopeuden kehittämiseksi.

Johdonmukainen tietojohtaminen, tiedon hyvä hallinta ja analysointi auttavat yrityksiä kehittämään toimintaa parantamalla päätöksentekoa dataa hyödyntäen. Asiakkaille syntyvä arvontuotanto toimii kehittämisen ajurina, mutta se edellyttää ymmärrystä asiakkaiden ja loppukäyttäjien toiminnasta.
Prosessinomainen datan hyödyntäminen pakottaa yrityksiä uudenlaiseen ajatteluun ja toimintastrategian muutokseen. Datasta tulee merkittävä osa yrityksen toimintaa. Kootun datan rooli muuttuu keskeiseksi toiminnan ajuriksi ja parhaimmillaan tuotteeksi. Datan muuttuessa sivuvirrasta tuotannontekijäksi, myös datatiedon johtamisen merkitys kasvaa.

Datapohjaisen toiminnan kivijalkana on johdon sitoutuminen ja esimerkki. Johdon tärkein tehtävä on edellyttää, että toiminnasta tuotetaan hyvää dataa päätöksenteon tueksi ja viestiminen siitä, että muutos on yrityksen tulevaisuuden kannata tärkeää.

Vain oikein kerätty ja käsitelty tieto tarjoaa mahdollisuuden tuotannollistaa tietovirrat. Muutos edellyttää uutta liiketoimintaosaamista, tiedon kokoamisen ja analysoinnin uusia tapoja, tiedon varastointia ja ylläpitämistä sekä laatuvastuuta.

Datapohjaisen toimintatavan läpivienti ja toiminnan uudistaminen vaatii vahvaa johtajuutta sekä pitkäjänteistä työtä. Mutta tavoitteen ollessa menestyskriittinen, se on helpompi hyväksyä ja ymmärtää. Tärkeintä on nähdä eteenpäin ja uskallusta luopua aiemmasta toimintatavasta.

Tiedon kokoamisessa on ymmärrettävä, mistä saadaan nopein hyöty, mutta unohdettava pikavoitot. On luotettava siihen, että oikein toimimalla jatkossa käytettävissä oleva tieto on parempaa. Murros muuttaa myös yrityksen organisaatiorakennetta. Dataa on johdettava kuin tuotetta, muutoin riskinä on, että päädytään investoimaan johonkin, jota ei pysty muuttamaan rahaksi.

Datapohjaisen toimintamallin läpivienti käynnistetään tunnistamalla, mitä ja millaista tietoa tarvitaan. Muutoksen onnistumisen keskeisin asia ovat henkilöt. Tarvitaan muutosdraiveri, organisaattori, jolla on ylimmän johdon mandaatti. Sydämellä tehty työ, johdon tuki ja ymmärrys murroksen pitkäjänteisyydestä on edellytys, muut keinot keksitään kyllä. Käytössä täytyy olla oikea pelikirja, muutoksen halu ja visio uudesta erilaisesta tulevaisuudesta. Lisäksi tarvitaan kykyä nähdä, miten asioita halutaan tulevaisuudessa tehdä.

Data ja datan johtaminen on menestystekijä yritykselle, jonka tavoite on menestyä tulevaisuuden liiketoimintaympäristössä. Tiedon johtamisen ymmärtäminen on ensimmäinen askel kohti kilpailukykyisempää toimintaa ja tehokkaampaa tuottavuutta.

Ajatuksia herättelevän esityksen piti Teollisuusvaliokunnan kokouksessa Krossvisen toimitusjohtaja Matti Ristimäki. Osallistujia oli sekä läsnä että verkossa.