Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan on tarjolla rahoitusta Hämeen liitosta

Hämeen liitossa on auki Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen eli AKKE-rahoitushaku tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI) ajalle 24.11.2023–19.1.2024. Rahaa on jaossa yhteensä 705 128 euroa.

AKKE-rahoituksella tuetaan hankkeita, jotka edistävät Kestävän kasvun Häme 2022–2025-maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen tavoitteita sekä valtion aluekehittämispäätöstä. Haun toteuttamisessa hyödynnetään Häme Goes into Ecosystems-hankkeessa teetetyn Hämeen TKI-selvityksen tuloksia.

Rahoituksella tuetaan alueellista TKI-toimintaa ja sitä suunnataan myös erityisesti alueellisiin TKI-toimintaan liittyviin innovaatioihin ja kokeiluihin.

Tavoitteina on lisätä TKI-toimintaa tekevien yritysten määrää ja parantaa niiden innovaatiokyvykkyyttä sekä edistää maakunnan joustokykyä muuttuvassa toimintaympäristössä.

AKKE-rahoitus vahvistaa erityisesti kuntien kehitysyhtiöiden ja muiden yrityksiä tukevien kehittämisorganisaatioiden kytkemistä mukaan TKI-toimintaan. Lisäksi tavoitteena on aktivoida pieniä ja keskisuuria yrityksiä osallistumaan hankkeisiin. Tukea ei voida kuitenkaan myöntää suoraan yrityksille.

– Rahoitus mahdollistaa myös pieniä ja ketteriä kokeiluja, jotka voivat johtaa suurempiin hankkeisiin myös muista rahoituslähteistä, sanoo Hämeen liiton kehittämispäällikkö Marko Mälly.

– Erityisesti rahoituksen suuntaamisella TKI:hin haluamme kannustaa eri alueilla olevan korkeatasoisen osaamisen laajaa hyödyntämistä alueiden välisessä yhteistyössä, Marko Mälly jatkaa.

AKKE-rahoitusta voi käyttää esimerkiksi kehittämishankkeisiin, jotka

tukevat Kanta-Hämeen vahvuuksia ja erikoistumista
edistävät elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai työllisyyttä
edistävät osaamista ja innovaatioihin perustuvaa elinkeinorakenteen uudistumista.


Rahoitusta voidaan kohdentaa myös selvitys- ja kehittämishankkeisiin, jotka

edellyttävät nopeaa reagointia
vahvistavat kasvua ja kansainvälistymistä
joihin muiden viranomaisten rahoitusvälineet eivät sovi.


Lisätietoja Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoituksesta ja avautuneesta AKKE-TKI-rahoitushausta löytyy Hämeen liiton sivuilta ja Hämeen liiton asiantuntijoilta:

Marko Mälly
Maakunnan kehittämispäällikkö
marko.mally@hame.fi
+358 50 575 2193

Arto Saarinen
Aluekehitysasiantuntija
arto.saarinen@hame.fi
+358 50 305 2539

Sebastian Hovi
Aluekehitysasiantuntija
sebastian.hovi@hame.fi
+358 50 563 7297