Työllisyysprosentti ja tehdyt työtunnit eivät ole sama asiaTyö- ja elinkeinoministeriön juuri julkaiseman työllisyyskatsauksen mukaan Suomen työllisyysaste on edelleen historiallisen korkealla tasolla. Kuitenkin talouskasvu ja verotuloja luovat tehdyt työtunnit eivät ole nousseet samassa suhteessa työllisyysprosentin kanssa. ”Tämä on seikka, josta puhutaan liian vähän. Prosenteilla ei luoda verotuloja, tehdyillä työtunneilla kyllä” sanoo Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtaja Marja Heinimäki.

Suomessa kaikkien työnhakijoiden kokonaismäärä laski 87200:lla suhteessa vuoden takaiseen. Myös kokoaikaisesti lomautettuja oli 1800 vähemmän. Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa 3000 enemmän kuin vuosi sitten. Uusia avoimia työpaikkoja oli 17900 vähemmän kuin edellisvuonna. Lomautusten määrä on kuitenkin kasvussa, olleen 23600, eli 9700 enemmän kuin marraskuussa 2022.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli joulukuussa Hyvinkäällä 10 prosenttia ja Riihimäellä 9,6 prosenttia, Hausjärvellä 6,3 prosenttia ja Loppi 5,4 prosenttia.

Uudellamaalla oli joulukuussa eniten työttömiä työnhakijoita ammatteihin luokittelemattomassa ryhmässä sekä palvelu ja myyntityöntekijöiden että erityisasiantuntijoiden ammattiryhmissä. Työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt suhteellisesti eniten toimisto ja asiakaspalvelutyöntekijöiden sekä palvelu ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmissä. Tarkasteltaessa työttömiä työnhakijoita ammattinimikkeittäin ja jätetään pois ei ammattia sekä ammatti ei tiedossa tiedot, eniten työttömiä työnhakijoita oli myyjien, rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. sekä toimisto ja laitossiivoojat ym. ammattinimikkeissä.

Hämeessä työttömyys väheni vuodentakaiseen verrattuna lähes kaikissa pääammattiryhmissä pois lukien ammatteihin luokittelemattomat. Määrällisesti suurin lasku oli palvelu ja myyntityöntekijöillä ja rakennus, korjaus, ja valmistustyöntekijöillä. Edelliskuusta työttömyys kasvoi sotilaita lukuun ottamatta; määrällisesti eniten ammatteihin luokittelemattomilla ja rakennus, korjaus ja valmistustyöntekijöillä.