Työmarkkinat ovat rikki

Kun työ ja tekijät eivät kohtaa, puhutaan kohtaanto-ongelmasta. Haasteena ovat työnantajan ja työnhakijan toiveiden sekä odotusten, että tarpeiden erot. Mikäli osaaminen, työnkuva, palkka ja työtunnit eivät vastaa tarvetta, ei kohtaantoa synny.

Työn perässä voi liikkua, mutta muuttoliike estyy, mikäli kohtuullisen hintaisia asuntoja ei ole. Pitkä työmatka voi nostaa kustannukset liian suuriksi, ja tämä on edessä nykyisillä polttoaineen hinnoilla todella nopeasti.

On tunnistettu, että jo muutaman kuukauden työttömyysjakso luo vaaran pitkäaikaistyöttömyydestä. Mikäli työvoimapalvelut saisivat tiedon irtisanomisesta heti sen tapahduttua, eikä vasta irtisanomisajan päätyttyä, mahdollistaisi se työllistämisprosessin käynnistämisen välittömästi.

Rakennetyöttömyys syntyy muutoksesta, työn kysynnän siirtyessä uusille aloille. Ongelman korjaamiseksi tarvitaan osaamistarpeiden ennakointia ja eri koulutusasteille lisää tarjontaa täydennyskoulutuksen mahdollistamiseksi. Tarvitaan myös oppilaitosten koulutukseen liittyvän sääntelyn purkamista. Työntekijän yksilöllisen osaamisen kehittämisen tukijärjestelmiä tulisi laajentaa ja työantajia tukea osaamisen kehittämisen edistämiseksi.

Työllisyyspalveluiden tulisi auttaa mahdollisimman nopeaan työllistymiseen ja tarjota tehokkaampaa sekä yksilöllisempää palvelua työnhakijoille. Investointi työllisyyspalveluihin, tuo siihen sijoitetut varat takaisin, mikäli muutos tehdään oikein.

Toukokuussa voimaan tuleva Pohjoismainen työvoimapalvelumalli korostaa työnhakijan omatoimisuutta. Tavoitteena on, että työnhakija saa työnhakuunsa yksilöllistä tukea entistä aikaisemmassa vaiheessa ja tiiviimmin. Työnhakijan on haettava tiettyä määrää työmahdollisuuksia, jotta oikeus työttömyysturvaan jatkuu. Aika osoittaa syntyikö aitoa työllistämistä vai lisää byrokratiaa.

Viime joulukuussa työttömiä työnhakijoita oli 275 300 (sisältää kokoaikaisesti lomautetut), näistä pitkäaikaistyöttömiä oli 107 300. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 105 400. Avoimia työpaikkoja oli 164 500.

Marja Heinimäki