Vastuullisuuden opas pk-yrityksille

Vastuullisuuden opas pk-yrityksille on julkaistu. Opas on suunniteltu auttamaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä menestymään vastuullisuuden eri osa-alueilla.

Tämä kattava opas tarjoaa neuvoja ja konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla yrityksesi voi parantaa vastuullisuustoimiaan ja saavuttaa kilpailuetua.


Oppaan sisältö

  • Yritysvastuu ja ESG: Opit, miten yritystoiminta voi olla vastuullista ympäristön, yhteiskunnan ja hallintotavan näkökulmista.
  • Kiertotalous: Näe, miten kiertotalousmallit voivat tuoda liiketoimintaasi kestävää kasvua ja innovaatioita.
  • Vähähiilisyys ja hiilijalanjäljen hallinta: Vähennä päästöjä ja edistä kestävää kehitystä.
  • Ympäristösertifikaatit: Tunnista ja hyödynnä erilaisia sertifikaatteja, jotka vahvistavat yrityksesi vastuullisuutta.


Opas on julkaistu osana Kiertotaloudesta liiketoimintaa PK-yrityksissä (KIRPEÄ) -hanketta, jota rahoittaa Euroopan unioni ja Uudenmaan liitto.