Vihreä ti­lin­pää­tös ja vas­tuul­li­suus osana vihreää siirtymää

Laurea- ja LAB-ammattikorkeakoulut yhdessä tilitoimistojen kanssa keskittyvät tilitoimistojen palvelumallin uudistamiseen ja kehittämiseen.

Vihreä vastuu -hankkeessa Laurea- ja LAB-ammattikorkeakoulut yhdessä tilitoimistojen kanssa keskittyvät tilitoimistojen palvelumallin uudistamiseen ja kehittämiseen Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan alueilla. Uudistamisen ja kehittämisen tavoitteena ja tuloksena on uudenlainen, yhtenäinen, neutraali ja objektiivinen palvelumalli tilitoimistoille tilinpäätöskokonaisuuteen. Lähtökohtina ovat vihreä talous, yritysvastuulaki ja vastuullisuusraportit. Kehittämisen ja uudistamisen tarvetta kasvattaa EU:ssa valmistelussa oleva yritysvastuulaki.

Tilitoimistojen palveluvalikoimaa laajentamalla tuetaan ja mahdollistetaan tilitoimistojen asiakkaiden koronaepidemiasta selviytymistä. Kilpailukyvyn vahvistaminen tapahtuu tukemalla yritysvastuun ja vihreän tilipäätöksen läpinäkyvyyttä vastuullista liiketoimintaa kehittämällä.

Vihreä vastuu -hankkeen tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on kehittää pienten ja keskisuurten vihreän talouden osalta tilitoimistojen muutoskyvykkyyttä ja luoda uusi palvelutoimintamalli, jonka avulla tilitoimistot asiakkaineen pystyvät tekemään omille asiakkaillensa paremmin ja neutraalisti vihreän tilinpäätöksen ja vastuullisuusraportoinnin toimialasta riippumatta.

Lisäksi tavoitteena on tilitoimistojen ja niiden henkilöstön vihreän talouden muutoskyvykkyyden ja valmiuksien kasvattaminen. Yhteiskehittämällä ja vertaisreflektiolla yhteinen vihreän talouden tavoite kirkastuu, mikä tukee uusien vastuullisten ratkaisujen tekemistä ja muutoskyvykkyyttä. Tavoitteena on myös tilitoimistojen vastuullisen palveluvalikoiman laajentaminen sekä osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen vihreään tilinpäätökseen ja vastuullisuusraportointiin liittyen.

– Pyrimme luomaan yhteiskehittämisen menetelmin tilitoimistojen kanssa uuden neutraalin ja yhdenmukaisen vihreän tilinpäätöksen ja vastuullisuusraportoinnin palvelumallin. Tuottamamme pienten ja keskisuurten tilitoimistojen käyttöön tuleva palvelumalli vahvistaa hankkeessa mukana olevien tilitoimistojen asiakkaiden tietoisuutta vihreän talouden tekijöistä osana liiketoimintaa ja kilpailukykyä, kertoo projektipäällikkö Suvi Sivén Laurea-ammattikorkeakoulusta.

Vihreä vastuu -hanke on aktiivisesti toiminnassa 1.9.2021 – 30.8.2023.
Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19 pandemian johdosta toteuttamia toimia.


Järjestämme tilitoimistoille ja yrityksille seuraavan vuoden aikana kehittämis- ja koulutustilaisuuksia, joissa aiheiden asiantuntijat vastaavat kysymyksiin esittämiinsä vastuullisuusnäkökulmiin liittyen. Yhdessä tilitoimistojen ja asiantuntijoiden kanssa kehitämme uuden palvelumallin vihreän tilinpäätöksen ja vastuullisuusraportoinnin osalta, jota tilitoimistot asiakkaineen voivat hyödyntää työssään.

Vastaa kyselyyn, pääset 25.11.2021 kick-off -tilaisuuteen mukaan

Hankkeen kick-off-tilaisuus järjestetään 25.11.2021 alkaen klo 9.00 etäyhteyden välityksellä (lähetämme kutsun kaikille alla olevaan kyselyyn vastanneille yrityksille).

Tilaisuudet ovat maksuttomia ja niihin voi osallistua oman aikataulun puitteissa, etäyhteyden välityksellä.

Vastaa kyselyyn tästä