Yrityksen kehittämisavustuksen (EAKR) haku auki Kanta-Hämeessä

Hämeen ELY-keskuksessa on haettavana Kanta-Hämeessä pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattua yrityksen kehittämisavustusta Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027. Haku alkaa 16.1.2023 ja päättyy 31.3.2023.

Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun
yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan. Hakemukset tullaan arvioimaan, pisteyttämään ja vertailemaan toisiinsa valintakokouksissa, jotka kokoontuvat hakujakson päättymisen jälkeen. Rahoitusta voidaan myöntää käytettävissä olevien maakunnallisten määrärahojen puitteissa ja sitä on käytettävissä arviolta 490 000 euroa tällä hakujaksolla.

Myönnettävän avustuksen tarkoituksena on kannustaa yrityksiä kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävään, määrätietoiseen, pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen sekä jakaa hankkeen toteutuksesta yritykselle aiheutuvaa riskiä. Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen parantaaalueen työllisyyttä ja sitä kautta alueen elinvoimaa ja houkuttelevuutta. Kestävä kehitys, sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus, digitaalisuus, kansainvälistyminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja innovatiivisuus ovat keskeisiä tavoitteita.

Lue lisää