Yrityksen kehittämisavustusta haettavissa 29.4. saakka

Hämeen ELY-keskuksessa on haettavana pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattua yrityksen kehittämisavustusta Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027. Haku alkaa 14.3.2022 ja päättyy 29.4.2022. Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan.

Myönnettävän avustuksen tarkoituksena on kannustaa yrityksiä kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävään, määrätietoiseen, pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen sekä jakaa hankkeen toteutuksesta yritykselle aiheutuvaa riskiä.
Keskeisiä tavoitteita ovat kestävä kehitys, sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus, digitaalisuus, kansainvälistyminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja innovatiivisuus Avustusta voidaan myöntää vain päätoimisen yritystoiminnan edistämiseen.

Kehittämistoimenpiteisiin liittyviä menoja voidaan tukea enintään 50 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista. Kertakorvaushankkeissa tukitaso on enintään 60 %. Hankkeeseen sisältyviä investointeja voidaan tukea keskisuurten yritysten osalta enintään 10 %:lla ja mikro- ja pienyritysten kohdalla enintään 20 %:lla.

Tukiprosentit ja alueet vahvistetaan myöhemmin vuoden 2022 aikana aluetukikartassa ja investointeihin on mahdollista myöntää avustusta vasta sen jälkeen.


Yrityksen kehittämisavustusta haettavana Kanta-Hämeessä:

Yrityksen kehittämisavustuksen haku Kanta-Häme

Yrityksen kehittämisavustusta haettavana Uudellamaalla:

Yrityksen kehittämisavustuksen haku Uusimaa


Hakuohje