Yrityksille haettavissa erilaisia tukia


  • Energiaviraston kautta on haettavissa teollisuuden sähköistämistukea toiminnanharjoittajille, jotka toimivat merkittävälle hiilivuodon riskille alttiina olevalla toimialalla. Tuen tavoitteena on ehkäistä hiilivuotoriskiä, turvata teollisuuden kustannuskilpailukykyä ja ohjata toiminnanharjoittajia kehittämään teollista tuotantoaan hiilineutraalimmaksi.

Tuki on suunnattu yrityksille, jotka kehittämistoimien avulla edistävät, joko päästöjen vähentämistä, prosessien sähköistämistä, energiatehokkuutta tai uusiutuvan energian käytön lisäämistä.Ensimmäinen hakukierros päättyy 30.9.2022

Teollisuuden sähköistämistuki | Energiavirasto