Yritysten terveiset tuoreille kuntapäättäjille

Kauppakamarin koronakysely

Yritykset toivovat uusien kuntapoliitikkojen panostavan kunnissa ja kaupungeissa erityisesti työvoiman saatavuuteen ja yrityspalveluiden kehittämiseen. Valtiolta yritykset puolestaan toivovat työn verotuksen keventämistä sekä osaavan työvoimaan saannin edellytysten parantamista.

Yrityksillä on suuri huoli osaavan työvoiman saatavuudesta, kun ne ponnistavat kasvuun pandemian jälkeen. Kyselyyn vastanneista yrityksistä miltei 67 prosenttia mainitsi työn verotuksen keventämisen merkittävimmäksi toimintaympäristöä parantavaksi tekijäksi. Toisena oli työvoiman saannin parantaminen.

Työvoiman saannin todetaan olevan todella hankalaa. Haasteita synnyttää työvoiman kohtaanto, työnhakijoita on, mutta työntekijän osaaminen ei kohdennu tehtävän profiiliin. Lisäksi vastaajat toteavat, ettei työvoimapalvelujen palvelutaso ole täysin kohdallaan. Osaavan työvoiman tarjonta on kuitenkin tärkein elinvoimaisen kunnan edellytys. ”Lähtisin töihin, missä ei tarvitse tehdä mitään”, on huono repliikki, mikäli tosissaan etsii töitä.

Tilanne on parantunut - yrityksistä 76 prosenttia odottaa liikevaihdon pysyvän ennallaan tai kasvavan
Kaiken kaikkiaan tilanne on selvästi parantunut monilla toimialueilla pandemian pahimmista ajoista. Kyselyyn vastanneista yrityksistä 76 prosenttia odottaa liikevaihdon pysyvän ennallaan tai kasvavan seuraavan kahden kuukauden aikana. Vastaava luku koko maan osalta oli 60 prosenttia. Huhtikuussa näin uskoi alueellamme noin 45 prosenttia yritysvastaajista.

”Alueellamme yritysten konkurssi riski on pienentynyt ja toimintaympäristö on hieman tasaantunut, mutta edelleen yritykset odottavat epidemian tulevan vaikuttamaan niin yrityksen toimintaan kuin liikevaihtoon”, sanoo Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtaja Marja Heinimäki.

Työvoiman saatavuuden ja yrityspalveluiden kehittämisen lisäksi yritysten ja oppilaitosten yhteistyönkehittämisen ja kunnallisveron alentamisen nähdään olevan avainasemassa uuteen kasvuun kiinni pääsemiseksi.

Valtiolta toivotaan työn verotuksen keventämistä
Valtiolta yritykset toivovat ennen kaikkea työn verotuksen keventämistä. Näin vastasi miltei 67 prosenttia yrityksistä. Yli 53 prosenttia kokee osaavan työvoiman saannin ja lähes 47 prosenttia kokee paikallisen sopimisen vapauttamisen parantavan yritysten toimintaympäristöä.

”Nyt on tärkeää pitää huolta siitä, etteivät hyvät ajat tuhoa suomalaisten yritysten kustannuskilpailukykyä. Suomen ongelma on se, että kustannuskilpailukyvyn kerran murentuessa, sitä on muita maita vaikeampi korjata johtuen sekä poliittisista rajoitteista että työmarkkinoiden jäykkyyksistä”, sanoo Keskuskauppakamarin pääanalyytikko Mauri Kotamäki.

Vastaajista 20 prosenttia piti nykyisen hallituksen työtä hyödyllisenä yritysten toimintaympäristön kehittämiseksi.

Kauppakamarien kysely tehtiin 16.6.2021. Kyselyyn vastasi 30 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin jäsenyritystä. Vastauksia kertyi useilta toimialoilta ja vastanneista noin seitsemän prosenttia oli yksinyrittäjiä, loput olivat työnantajayrityksiä.

Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu vuonna 2020 16.-17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5, 1.6, 23.6, 2.9, 8.10, 1.12 ja vuonna 2021 2.2, 16.3 ja 27.4.