Yritysten työvoiman saatavuuden turvaamiseksi on ratkaisuja – tarvitaan rohkeutta tehdä muutos

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari vaatii, että osaavan työvoiman saatavuus turvataan ensi vaalikaudella. Osaamisperusteisen maahanmuuton merkittävä kasvattaminen nykyisestä, ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyden vahvistaminen sekä jokaisen lapsen ja nuoren riittävien perustaitojen varmistaminen ovat kriittisen tärkeitä.

Yli 79 prosenttia yrityksistä kertoi työvoiman saatavuuden rajoittavan yrityksensä kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä. Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari vetoaa, että osaavan työvoiman saatavuus turvataan seuraavan hallituksen toimesta, ja toimenpiteitä on tehtävä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

​​​​​​​Pula osaavasta työvoimasta on yritysten merkittävin kasvun este, selviää viime syyskuussa jäsenyrityksille kohdennetusta kyselystä. Yrityksistä peräti 75 prosentilla on pulaa tai paljon pulaa osaavasta työvoimasta.

Työtä on enemmän tarjolla kuin tekijöitä. Yksi syyskuiseen kyselyyn vastanneista Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin jäsenistä kokoaa merkittävimmät haasteet näin: ”Jatkuessaan tilanne aiheuttaa kannattavuuden heikkenemistä ja estää kasvun. Lisäksi työt eivät etene, ja ongelmat näkyvät myös perustoiminnassa”.

”Tarveharkinnan poistaminen ja sujuvampi osaamisperusteisen maahanmuuton prosessi sekä maahanmuuttajien suomalaiseen yhteiskuntaan kotouttamista edistävät toimet on tarkasteltava välittömästi uudelleen”, vaatii Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtaja Marja Heinimäki.

”Hulluutta on myös se, että haaskaamme opiskelijoiden potentiaalisen työpanoksen. Opintojen ohella työskentelystä tulisi palkita, ei rankaista, kuten nyt tapahtuu. Sääntö-Suomi on monessakin mielessä juurruttanut itseensä rakenteita, jotka ennemmin estävät työntekemistä kuin kannustavat siihen”, sanoo Heinimäki. ”Muutos ei ole vaikea, mutta päätöksenteko vaatii rohkeutta, nyt me emme uskalla. Hyvä kysymys on miksi.”

Kauppakamarien yhteisissä eduskuntavaaliteeseissä nostetaan kriittisimmiksi toimiksi osaamisperäisen maahanmuuton tavoitteellisempi kasvattaminen nykyisestä, lasten ja nuorten perustaitojen vahvistaminen sekä ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyden lisääminen.
Kauppakamarien yhteisissä eduskuntavaaliteeseissä esitetään kymmenen ratkaisua, joilla syventyneeseen osaajapulaan voidaan vastata.

Kauppakamarien ratkaisut

  1. Otetaan käyttöön vähimmäisosaamisen kuvaukset 2. 4. ja 6. luokkien loppuun. Varmistetaan riittävä osaamistaso ennen koulupolulla eteenpäin siirtymistä.
  2. Tehdään esiopetuksesta perusopetukseen siirtymisestä joustavaa siten, että lapsen valmius ja osaaminen huomioidaan paremmin.
  3. Pyritään maksuttomaan varhaiskasvatukseen ja tehdään velvoittavasta esiopetuksesta kaksivuotinen.
  4. Lisätään oppisopimuskoulutusta ja luodaan uusi tuki työnantajan palkkakustannusten porrastamiseksi.
  5. Vapautetaan englanninkielisten ammatillisten tutkintojen järjestäminen opetus- ja kulttuuri- ministeriön lupamenettelystä.
  6. Muutetaan ammatillinen koulutus osakeyhtiö- muotoiseksi ammattikorkeakoulujen tavoin. Säädetään ammatillisen koulutuksen opettajille velvollisuus osallistua työelämäjaksoille.
  7. Varmistetaan sujuvat oleskelulupaprosessit.
  8. Otetaan käyttöön sähköinen tunnistautuminen.
  9. Poistetaan ulkomaisen työvoiman saatavuus- harkinta.
  10. Mahdollistetaan nopeampi opiskeluiden ja töiden aloitus D-viisumia kehittämällä. Turvataan sujuva kotoutuminen ja estetään osaajapako.

​​​​​​​