HHJ-puheenjohtajakurssi


Pk-yrityksen puheenjohtajakurssilla keskiöön nousee hallituksen johtaminen ja ryhmädynamiikan kehittäminen. Hallituksen puheenjohtajalla pitää olla kyky kehittää omaa sekä hallituksen muiden jäsenten hallitustyöskentelyn osaamista. Toimiva hallitus on jokaisen osakeyhtiön voimavara ja suunnannäyttäjä.​​​​​​​​​​​​​​


Hallitustyön johtaminen ja kehittäminen vaativat monipuolista osaamista. Kurssilla luodaan perusta koko pk-yritysten hallituksen puheenjohtajan käytännön työlle: hallituksen ydintehtävät ja tehokkuudet, yrityksen strategia sekä päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmä, kokouksen johtaminen ja työjärjestys, liiketoiminnan kehittäminen ja toimitusjohtajan katsaus, hallituksen ja puheenjohtajan vuorovaikutussuhteet, hallituksen puheenjohtajan tehtävät ja vastuut.

Vuoden 2024 HHJ-puheenjohtajakurssi järjestetään syksyllä. Aikataulu täsmentyy myöhemmin.