HHJ, Hyväksytty Hallituksen Jäsen -koulutuskokonaisuus

Hanki pätevyys toimia hallituksen jäsenenä ja kartuta omaa osaamistasi ja verkostojasi! Huippusuositussa HHJ-verkostossa on valtakunnallisesti jo 10 000 hallitusosaajaa.


Taattua laatua hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyn aktivoimiseen ja kehittämiseen!

”Hallitus on omistajalle ja toimitusjohtajalle kuin palloseinä. Hallituksen jäsenten tärkeä tehtävä on kysyä oikeita kysymyksiä. ”


Maamme tulevaisuuden strategioissa yksi painopistealueista on yrittäjyyden edistäminen ja pk-yritysten kasvun tukeminen. Näin luodaan mahdollisuuksia uusien työpaikkojen syntymiselle ja vanhojen säilymiselle. Toimiva hallitus on osakeyhtiön voimavara ja suunnannäyttäjä.

  • Hyvästä ja sitoutuneesta hallituksesta hyötyvät niin yrittäjä, yritysjohto kuin omistajat ja rahoittajatkin.
  • Yrityksen kasvu, kansainvälistyminen, uudistuminen, tuotteiden kaupallistaminen ja markkina-alueiden laajentaminen tarvitsevat tuekseen kokeneita asiantuntijoita ja liiketoimintaosaajia.
  • Erilaiset murrokset kuten sukupolvenvaihdokset, omistajamuutokset ja markkinahäiriöt ovat helpommin havaittavissa, kun yrityksestä löytyy laajalti kokemusta.
  • HHJ-kurssi tukee erinomaisesti myös johtoryhmätyöskentelyn kehittämistä.
  • Suuntaa ajattelua kohti laajempaa kokonaisuutta ja ohjaa työstämään strategiaa tavoitteellisesti kohti toiminallisten tavoitteiden toteutumista.

Hallitusosaaminen vaatii useiden osa-alueiden ymmärrystä

​​​​​​​Hallitusosaaminen koostuu useista eri osa-alueista. Näin ollen hallitustyöskentely ja varsinkin sen kehittäminen edellyttävät usein jo olemassa olevan osaamisen syventämistä, niin johtamisen, talouden, sopivien työkalujen löytämisen kuin myös esimerkiksi strategiatyön osalta. Juuri tämän hallitusosaamisen sekä hyvän hallitustyön kehittämisen ympärille on myös Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) -koulutuskokonaisuus laadittu.

Kansainvälisesti tunnustetun ja palkitun HHJ-konseptin takana seisookin vankka halu uudistaa hallitustyötä sekä innostaa yhä uusia ihmisiä sen pariin. Samalla haluamme tarjota uusia näkökulmia ja toimintatapoja hallitustyöskentelyn uudistamiseen.


​​​​​​​Lisätiedot:
koulutuspäällikkö Lilla Jokinen, puh. 040 1979 823 tai lilla.jokinen@rihykauppakamari.fi


Tulevat HHJ-koulutukset


Ajankohtaista

HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittaneita on nyt 5439!

20.5.2021

Kevään 2021 HHJ-tukinnon tulokset ovat saapuneet.

Asiakasarvon johtamisessa tarvitaan dataa ja dialogia

6.5.2021

Pia Rautakorven HHJ-valmennukset antoivat osallistujille konkreettisia eväitä asiakasarvon johtamiseen. Valmennuksen aikana työstettiin etukäteistehtävää, jonka pohjalta syntyi roadmapeja yritysten askelille eteenpäin.

Hallitustyö yrityksessäsi, onko se tehokasta?

26.4.2021

Hallitustyö on yrityksen menestyksen kannalta tärkeää. Sen tehostamiseen on useita keinoja. HHJ-kurssi on yksi niistä. Artikkelissa viisi syytä, miksi myös toimitusjohtajan kannattaa käydä HHJ-kurssi.
​​HHJ-koulutuskokonaisuus sopii hyvin kaikille hallitustyöskentelystä kiinnostuneille. HHJ-kursseja järjestetään kauppakamareissa ympäri maan.


Kuntayhtiöille kuuluu hyvää

12.4.2021

Hallitustyöskentely kuntien omistamissa osakeyhtiöissä sujuu pääsääntöisesti hyvin, käy ilmi hallintotieteiden kandidaatti Katja Silvanin tänä keväänä Tampereen yliopistossa valmistuvasta pro gradu-tutkielmasta.
– Hallitusjäsenet kokivat saaneensa riittävästi perehdytystä tehtäväänsä, ja hallitusten kerrottiin olevan yhteistyökykyisiä, Katja Silvan sanoo.

Hallituspartnerit-verkostossa on jo 1000 jäsentä

Hallitustyön ja sen tuoman lisäarvon merkitys on nähtävissä Hallituspartnerit-verkoston jäsenmäärässä. 1000 jäsenen ja 11 alueyhdistyksen voimin Hallituspartnerit on tällä hetkellä Suomen suurin ja ainoa valtakunnallisesti toimiva hallitusosaajien verkosto. Verkoston missiona on parantaa pk-yritysten kilpailukykyä hallitustyön avulla.

Lue lisää

Hallituksen puheenjohtajuus - monta näkökulmaa yhtiön elämään ​​​​​​​​​​​​​​

02.03.2021
Hallituksen pitää huolehtia yhtiön edusta, arvonnoususta ja liiketoiminnan järjestämisestä kaikin puolin asianmukaisella tavalla. Puheenjohtajan tehtävä taas on huolehtia, että hallitus kykenee nämä tehtävänsä hoitamaan. Ei ihan helppo homma!


Oletko sinä kauppakamarimme uusi Jr Advisor?

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin hallituksen tehtävä on valvoa ja johtaa organisaation toimintaa niin lyhyellä kuin pitkällä perspektiivillä. Hallituksessamme on laaja edustus jäsenistöstämme ja hallitusjäseniemme osaaminen on laajaa. Hallitusjäsenyys on myös oman osaamisen kehittämistä. Hallituksessa vaikuttaminen on näköalapaikka alueen elinkeinoelämään ja mahdollisuus luoda uusia verkostoja.

Lue lisää

Risto Siilasmaa HHJ-alumniseminaarissa: ”Kehittäkää strategista kyvykkyyttänne"

26.11.2020
F-Securen hallituksen puheenjohtajan Risto Siilasmaan aiheena HHJ-juhla-alumniseminaarissa oli strateginen visiointi hallituksessa.

– Tutkimukset osoittavat, että kun talous kääntyy taantumaan, parhaiten menestyvät yritykset, jotka reagoivat ensimmäisenä. Aikainen lintu saa siis todella madon, sanoi Risto Siilasmaa HHJ-alumniseminaarissa.