HHJ, Hyväksytty Hallituksen Jäsen -koulutuskokonaisuus

HHJ-koulutukset antavat parhaan osaamisen hallitustyöskentelyyn. Hanki pätevyys toimia hallituksen jäsenenä ja kartuta omaa osaamistasi ja verkostojasi! Huippusuositussa HHJ-verkostossa on valtakunnallisesti jo 13 000 hallitusosaajaa.

Hallitustyön kehitys: Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ


Taattua laatua hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyn aktivoimiseen ja kehittämiseen!

”Hallitus on omistajalle ja toimitusjohtajalle kuin palloseinä. Hallituksen jäsenten tärkeä tehtävä on kysyä oikeita kysymyksiä. ”


Maamme tulevaisuuden strategioissa yksi painopistealueista on yrittäjyyden edistäminen ja pk-yritysten kasvun tukeminen. Näin luodaan mahdollisuuksia uusien työpaikkojen syntymiselle ja vanhojen säilymiselle. Toimiva hallitus on osakeyhtiön voimavara ja suunnannäyttäjä.

  • Hyvästä ja sitoutuneesta hallituksesta hyötyvät niin yrittäjä, yritysjohto kuin omistajat ja rahoittajatkin.
  • Yrityksen kasvu, kansainvälistyminen, uudistuminen, tuotteiden kaupallistaminen ja markkina-alueiden laajentaminen tarvitsevat tuekseen kokeneita asiantuntijoita ja liiketoimintaosaajia.
  • Erilaiset murrokset kuten sukupolvenvaihdokset, omistajamuutokset ja markkinahäiriöt ovat helpommin havaittavissa, kun yrityksestä löytyy laajalti kokemusta.
  • HHJ-kurssi tukee erinomaisesti myös johtoryhmätyöskentelyn kehittämistä.
  • Suuntaa ajattelua kohti laajempaa kokonaisuutta ja ohjaa työstämään strategiaa tavoitteellisesti kohti toiminallisten tavoitteiden toteutumista.

Hallitusosaaminen vaatii useiden osa-alueiden ymmärrystä

​​​​​​​Hallitusosaaminen koostuu useista eri osa-alueista. Näin ollen hallitustyöskentely ja varsinkin sen kehittäminen edellyttävät usein jo olemassa olevan osaamisen syventämistä, niin johtamisen, talouden, sopivien työkalujen löytämisen kuin myös esimerkiksi strategiatyön osalta. Juuri tämän hallitusosaamisen sekä hyvän hallitustyön kehittämisen ympärille on myös Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) -koulutuskokonaisuus laadittu.

Kansainvälisesti tunnustetun ja palkitun HHJ-konseptin takana seisookin vankka halu uudistaa hallitustyötä sekä innostaa yhä uusia ihmisiä sen pariin. Samalla haluamme tarjota uusia näkökulmia ja toimintatapoja hallitustyöskentelyn uudistamiseen.