Sidosryhmät


Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarissa on reilu 400 jäsenyritystä useita eri toimialoilta Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen alueelta.


Edistämme jäsenten menestystä ja kilpailukykyä proaktiivisesti ollen vahva yritysten etujen ajaja ja asiantuntijaverkosto, toimimme verkostossa ja yhteistyössä eri toimijoiden ja päätöksentekijöiden kanssa.
Jäsenemme ovat vaikuttamistyön keskiössä. Tuotamme tietoa niiden toimintaympäristöön vaikuttavasta lainsäädännöstä ja kehityssuunnista sekä nostamme jäseniemme äänen lainsäädännön valmisteluun ja päätöksentekoon.


Verkostomme kautta vaikutamme yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, esitämme ratkaisuja yhtiskunnallisiin ja elinkeinoelämän ongelmiin. Olemme aktiivinen yritystoimintaa tukevien verkostojen rakentaja ja edistämme alueellista yhteistyön lisääntymistä.