Ajankohtaista


Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Lenita Toivakka. Kuva: Liisa Takala.

Kauppapolitiikka Yhdysvaltojen kanssa Ruotsin puheenjohtajuuskauden keskiössä

Ruotsilta odotetaan sen EU-puheenjohtajuuskaudella aktiivista kauppapolitiikkaa. Keskuskauppakamarin tänään julkaistussa EU-katsauksessa kansainvälisten asioiden johtaja Lenita Toivakka korostaa, että translanttisten kauppasuhteiden tiivistäminen ja EU:n ja Yhdysvaltojen hiertäneelle kauppakiistalle ratkaisun hakeminen ovat tärkeitä, sillä kauppasopimukset alueellistuvat ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa vahvistaa jännitteitä.
​​​​​

Lue lisääYEL-laki uudistui – tämä yrittäjän on syytä huomioida

Yrittäjien eläkevakuutusta koskeva YEL-lakiuudistus astui voimaan 1.1.2023. Tässä selvitys, mistä YEL-lakiuudistuksessa on kyse ja mitä yrittäjän on hyvä tietää.

Lue lisääRomania – ratkaisukeskeiset suomalaiset yritykset menestyvät markkinoilla

Romaniaa ja sen tarjoamia luukuisia liiketoimintamahdollisuuksia ei tunneta Suomessa. Maassa toimii muutamia suomalaisia yrityksiä. Vuonna 2021 vienti Suomesta Romaniaan oli noin 165 miljoonaa euroa ja tuonti Romaniasta Suomeen noin 307 miljoonaa euroa.

Lue lisääKeskuskauppakamarin kansainvälisen kaupan asiantuntija Hannele Visuri. Kuva: Elmo Eklund.

Venäjälle myönnettyjen alkuperätodistusten määrä pudonnut rajusti vuodessa

Kauppakamarien tuoreiden vientiasiakirjatilastojen mukaan EU:n ulkopuolelle suuntautuvassa viennissä tarvittavien alkuperätodistusten määrä vuonna 2022 tippui 17 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna. Pudotus johtuu pääasiallisesti Venäjän alkuperätodistusten määrän vähenemisestä. Tuoreiden tilastojen mukaan viime vuonna eniten alkuperätodistuksia myönnettiin Turkkiin, Kiinaan ja Saudi-Arabiaan. Vielä vuonna 2021 Venäjä oli vientiasiakirjatilastoissa sijalla kolme Turkin ja Kiinan jälkeen, mutta viime vuonna Venäjä tippui kuudennelle sijalle. Myös Kiinaan viime vuonna myönnettyjen alkuperätodistusten määrä oli kokonaisuudessaan laskusuuntainen.

Lue lisääTuki yrityksille Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin EU:sta eroamisen haitallisten vaikutusten vähentämiseksi

Rahoitushaun tavoitteena on tukea yrityksiä, joihin Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin Euroopan unionista eroaminen (Brexit) on vaikuttanut haitallisesti aikavälillä 1.1.2020-31.8.2023. Brexit-mukautusvaraus on EU:n rahoitusväline, jolla tuetaan Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin EU:sta eroamisesta aiheutuneita haitallisia taloudellisia ja muita vaikutuksia.

Lue lisääKeskuskauppakamarin johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Päivi Wood. Kuva: Elmo Eklund

Yritykset huolissaan tieverkoston rapautumisesta

Kauppakamarien jäsenyrityksille suunnatussa saavutettavuuskyselyssä selvitettiin Suomen väyläverkoston kunnon ja laajuuden vaikutuksia yritysten tavaraliikenteen toimintaedellytyksille ja työvoiman liikkuvuudelle. Huoli tieverkoston rapautumisesta toistui yritysten vastauksissa läpi Suomen ja perusväylänpidon tärkeys korostui ylivoimaisen selvästi kyselyn tuloksissa. Tavarakuljetusten kannalta jopa 65 prosenttia vastaajista ja työvoiman liikkuvuuden osalta 49 prosenttia vastaajista piti perusväylänpitoa tärkeimpänä tekijänä saavutettavuuden näkökulmasta. Kohonneet liikenteen kustannukset nähdään myös merkittävänä esteenä työvoiman saatavuudelle.

Lue lisää


Osasairauspäiväraha ja vuodenvaihteen lakimuutokset

Osasairauspäivärahalla on tarkoitus tukea työkyvyttömän henkilön pysymistä työelämässä ja palaamista sairauslomalta kokoaikaiseen työhön. Työnantaja ja työntekijä sopivat osa-aikatyöstä ja Kela maksaa samalta ajalta osasairauspäivärahaa. Osasairauspäivärahaa voi saada, kun työntekijä on ollut työkyvytön vähintään sairausvakuutuslain omavastuuajan (sairastumispäivä + 9 arkipäivää). 1.1.2023 tulleen lakimuutoksen myötä omavastuuaika voi kulua, vaikka työntekijä työskentelisi jo omavastuuaikana osa-aikaisesti. Omavastuuajalta ei makseta osasairauspäivärahaa, vaikka osa-aikatyö aloitettaisiin sen aikana.

Lue lisää


Ismo Salminen on Vuoden kouluttaja 2023

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) koulutuksen kehityksestä vastaava johtaja, varatuomari Ismo Salminen on valittu Vuoden kouluttajaksi. Valinnan teki kauppakamarien valtakunnallinen koulutuspooli.

Lue lisää