Hyvinkäällä mainio pohja englanninkielisellä peruskouluopetuksella

Kieli- ja kulttuuritaidot ovat tärkeä ja olennainen osa työssä tarvittavasta osaamisesta. Työskentely, kyky argumentoida ja esiintyä, muulla kuin äidinkielellä korostuu alalla kuin alalla. Onneksemme suomalaisten kielitaito on hyvä ja paranee tasaisesti. Useassa yrityksessä työkieli on englanti ja asiantuntijat työskentelevät yli maiden rajojen. Monipuolinen kielitaito mahdollistaa laajemman verkoston yhteistyön kansainvälisessä liiketoiminnassa ja on kilpailukyvyn näkökulmasta välttämätöntä.

Kieliopin opetuksen rinnalla on tarve käyttää kieltä sujuvasti keskustelussa. Tarvitsemme laajan sanavaraston ja rohkeutta käyttää osaamistamme. Englanninkielinen opetus on tärkeä osa alueen opetustoimintaa. Hyvinkäälle työkomennukselle tuleville ulkomaalaisille perheille mahdollisuus englanninkieliseen opetukseen, on usein erittäin tärkeä kriteeri asuinpaikkaa valitessa.

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari toivoo, että kansainvälistä vuorovaikutusta ja imagoa voidaan vahvistaa Hyvinkäällä ja sen arvo nähdään merkittävänä edelleenkin. Panostaminen englanninkieliseen perusopetukseen on merkittävä tekijä kaupungin ja alueen yritysten kannalta. Se on yksi alueen veto- ja pitovoimatekijöistä. Tarvitaan riittävästi tarjontaa ja erilaisia mahdollisuuksia.

Englanninkielinen opetus on aloitettu Hyvinkäällä 2012 ja sillä on vakiintunut asema. Jokaisella luokka-asteella on pätevä, englanninkielentaitoinen opettaja ja toiminta alkaa olla tunnettua sekä Hyvinkäällä että lähikunnissa. Kiinnostus on ollut hyvä ja luokkakoot ovat miltei normaaliluokkien kokoisia.

Englanninkielinen perusopetus vaihtoehtona varhaiskasvatuksessa on nykypäivää ja kaupungin ehdoton vetovoimatekijä. Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari pitää englanninkielisen perusopetuksen tarjoamista hienona asiana kaupungille ja alueellemme. Voisimme profiloitua strategisesti vielä vahvemmin kaupunkina kieltenopiskelun ja englanninkielisen opetuksen osalta.

Hienoa, mikäli yksi Hyvinkään tavoitteista olisi kaupungin kansainvälisen ilmapiirin lisääminen. Toivoisimme Hyvinkään kilpailukyvyn säilyvän hyvänä ja vetovoimaisena myös englanninkielisen opetuksen osalta.

Marja Heinimäki