Kauppakamarien kysely: Yritykset haluavat lisää koronatestausta – haitallisista rajoituksista päästävä eroon

Suomalaisten yritysten mielestä koronaviruksen laajempi testaaminen ja tartuntaketjujen tarkempi jäljittäminen vaikuttaisi myönteisesti tai erittäin myönteisesti liiketoimintaan. Kyselyyn vastanneet yritykset kokivat nykyisistä rajoituksista haitallisimmiksi kokoontumisrajoitukset, ravintoloiden ja baarien sulkemiset sekä koulujen sulkemiset. Kyselyyn vastasi noin 3000 kauppakamarien jäsenyritystä.

”Kun hallitus tällä viikolla pohtii rajoitusten purkua tai lisäämistä osana Suomen exit-strategiaa, tulisi heidän ihmisten terveyden lisäksi miettiä hyvin tarkasti myös taloutta, työpaikkoja ja yrityksiä. Kyselyymme vastanneista yrityksistä 56 prosenttia koki, että laajempi testaus ja jäljitys ovat ne keinot, jotka vaikuttaisivat myönteisesti liiketoimintaan ja olisivat reitti ulos yritystoiminnalle ja työpaikoille haitallisista rajoituksista. Nämä toimet eivät ole ristiriidassa ihmisten terveyden suhteen vaan päinvastoin”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin alueen vastaajat mukailevat valtakunnallista linjaa reilulla 57 prosentilla.

Testauksen ja jäljityksen lisääminen oli lähes ainoa positiiviseksi koettu rajoitustoimien muutoksiin liittyvä keino. Myös koulujen avaamisen nähtiin vaikuttavan myönteisesti liiketoimintaan. Sen sijaan kokoontumisten rajaamisen alle viiteen henkeen koki kielteiseksi tai erittäin kielteiseksi kauppakamarimme alueella miltei 64 prosenttia vastaajista.

Osalla yrityksiä rajoitukset eivät vielä näy, vaikutusten kuitenkin odotetaan realisoituvan muutamien kuukausien – puolen vuoden sisällä. Alueemme yrityksistä noin 23 prosenttia toteaakin liikevaihdon pysyneen ennallaan tai kasvaneen ja 44 prosenttia kertoo liikevaihdon vähentyneen enimmillään 25 prosenttia koronavirusepidemian aikana. Rajoitusten vaikutusten todetaan olevan myös osin välillisiä, täten taloudellista tilannetta parantavat kaikki ne toimenpiteet, jotka lisäävät luottamusta yhteiskunnassa ja lisäävät liiketoimintaa.

Noin 54 prosenttia kyselyyn vastanneista alueemme yrityksistä kertoo, ettei koronaepidemia ole aiheuttanut henkilöstövähennyksiä eli lomautuksia tai irtisanomisia. Kun perspektiivinä on seuraavat kaksi kuukautta, enää 41 prosenttia arvioi, ettei henkilöstön määrä vähenee seuravan kahden kuukauden aikana. Vastausten perusteella voi todeta, ettei kauppakamarimme alueella näkymät ole enää heikentyneet, mutta tulevaisuutta on erittäin vaikea ennustaa ja tilanne on edelleen erittäin haastava. Suora tilapäinen tuki yritysten työvoimasivukulujen kattamisesta valtion toimesta tuli esiin vastauksissa. Tämä tukisi työllisyyttä suoraan, tällöin vältettäisiin yt-menettelyjä, lomautuksia ja irtisanomisia.

”On selvää, että työttömyydeltä ei tulla kokonaan välttymään. Mutta hallituksen toimista riippuu, kuinka suuri osa lomautetuista työntekijöistä pääsee palaamaan takaisin töihin ja kuinka iso osa päätyy työttömäksi”, Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki sanoo. Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin alueella lähes 92 prosenttia yrityksistä sanoo koronavirusepidemian vaikuttavan liikevaihtoon negatiiviesti seuraavan kahden kuukauden aikana.

Vaikka hallituksen tukitoimien nähdään olevan osin positiivisia, koetaan, että toimet ovat olleet tehottomia ja jossain tapauksessa värin kohdennettuja. Tätä palautetta on tullut myös keskustelussa yritysten kanssa, sanoo Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtaja Marja Heinimäki.

Kauppakamarien kysely tehtiin 20.4.2020. Kyselyyn vastasi 2977 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä. Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin alueelta kyselyyn vastasi 47 yritysedustajaa. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 30.3. ja 16-17.3.

Vastaajat:
• vastaajia oli 47
• 30% edusti teollisuutta, 26%tukku ja väh8ittäikauppaa ja 13% muuta palvelutoimintaa
• noin 43 % työllisti alle 10 hlö, noin 40% 10-49 hlö ja noin 11% 250 tai yli
• liikevaihto on 49% alle 2 milj., 32% 2-10 milj. ja 11% 50 milj. tai enemmän