Verkostomme infoa poikkeustilanteessa toimimiseen

Tällä sivustolla jaamme yleistä tietoa Koronaan liittyen. Koska verkostossamme on runsaasti tietoa, jaamme myös verkostomme toimijoiden tietoa, ohjeita ja linkkejä. Verkostomainen toimintatapa on nykyaikainen toimintatapa ja koemme, että sen avulla selvitään globaalissa maailmassa. Verkoston vahvuus on tiedon jakaminen. Poikkeustilanteissa toiminen edellyttää kykyä etsiä ja löytää tietoa, niihin harvoin pystytään varautumaan.

Kokoontumisrajoitusten käytännön vaikutukset yhtiökokousten järjestämiseen on aihe, joka on herättänyt runsaasti kysymyksiä. Esitämme seuraavassa arviomme siitä, kuinka tässä tilanteessa voi ja kannattaa toimia.

27.3. Koronaviruksen vaikutus osake- ja asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokousten järjestämiseen


Koronatilanne on herättänyt kysymyksiä osingonjakopäätöksistä kevään 2020 yhtiökokouksissa. Mitä voi jakaa osinkona? Pitääkö jo tehtyjä osingonjakopäätöksiä perua?

25.3. Korona ja osingonjako


Koronaviruksen aiheuttama epidemia aiheuttaa suurimmalle osalle yrityksiä rahoitusongelmia. Näiden ongelmien seurauksena yritykset eivät pysty maksamaan laskujaan ostamistaan tavaroista tai palveluista.

20.3. Asiakkaan maksuongelmista aiheutuneet luottotappiot


Komissio on käynnistänyt koronaviruksen vaikutusten lieventämiseksi investointialoitteen (Coronavirus Response Investment Initiative, CRII), jolla tuetaan erityisesti terveydenhuoltojärjestelmiä, pk-yrityksiä, työttömäksi jääviä työntekijöitä ja yleensäkin koronaviruksen vaikutusten kannalta erityisen haavoittuvia talouden aloja.

Komissiolta laaja tietopaketti koronaviruksesta

Uusi investontijärjestely koronaviruksen vaikutusten lieventämiseksi: Suomen osuus 24 miljoonaa euroa


Hallitus on valmistellut mittavan tukipaketin yrityksille koronavirusepidemian haittojen torjumiseksi. ELY-keskuksille myönnetään 50 miljoonaa euroa yritysten kehittämisavustuksiin. Lisärahoituksella tuetaan pk-yrityksiä (ml. toiminimiyrittäjät) jotka ovat kärsineet koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä. Avustus on käytettävissä koko maassa. Tavoitteena on käynnistää avustuksen haku viikolla 13 erillisellä hakuilmoituksella ELY-keskusten verkkosivuilla.

TEM-konserni seuraa koronaviruksen vaikutuksia yrityksiin, työllisyyteen, kuluttajiin sekä huoltovarmuuteen


Listayhtiöiden neuvottelukunnan kannanotto. Pörssiyhtiöiden arvioitava muuttuneen tilanteen vaikutusta yhtiökokouksen järjestämiseen. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ja Keskuskauppakamarin perustama listayhtiöiden neuvottelukunta päivittää perjantaina julkaisemaansa kannanottoa pörssiyhtiöiden yhtiökokousten järjestämisestä.

17.3. Listayhtiöiden neuvottelukunta: Pörssiyhtiöiden arvioitava muuttuneen tilanteen vaikutusta yhtiökokouksen järjestämiseen


Tämän linkin kautta löydät tietoa siitä, onko kyse ylivoimaisesta esteestä eli force majeure-tilanteesta ja mitä tehdään jo ennakolta suoritettujen maksujen osalta, pitääkö maksuja palauttaa tai mitä voi laskuttaa keskeytyneestä toimituksesta?

16.3. Pitääkö suorituksia palauttaa ylivoimaisen esteen tilanteessa – case Korona?


Yleistä tietoa lakisääteisestä yrityssaneerausmenettelystä.

16.3. Lakisääteinen yrityssaneerausmenettely avuksi poikkeusolosuhteissa


Verohallinnon päivittyvä kooste koronatilanteesta. Tälle sivulle Verohallinto kokoaa tiedot koronatilanteen vaikutuksista veroasioiden hoitamiseen ja asiakaspalveluumme. Verojen ilmoittamisen ja maksamisen aikataulut eivät ole muuttuneet koronatilanteen takia. Löydät ohjeita esimerkiksi yrityksille ja yrittäjille, joilla on vaikeuksia ilmoittaa ja maksaa veronsa ajoissa.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/korona/